Teatre Xesc Forteza. Qui som?

Qui som? 

Xesc Forteza_edifici_4

El Teatre Municipal Xesc Forteza està ubicat al nucli antic de la ciutat de Palma, al barri de la Calatrava, prop de la porta del Camp i del Baluard del Príncep, exactament entre el carrer dels Blanquers i el de la Calatrava. Davant l'entrada principal del Teatre hi ha la plaça que dona nom a l'adreça del teatre: plaça de Miquel Maura,1.

La Calatrava és un dels barris més característics de la nostra ciutat. El nom deriva de l'establiment a la zona dels cavallers de l'orde de la Calatrava a l'edat mitjana, poc després de la conquesta catalana de 1229. Després de la conquesta l'aspecte de la barriada encara es caracteritzava per la presència de grans espais oberts dedicats a l'agricultura. A partir de la fundació del monestir de Santa Clara el 1256 s'inicià un continuat procés d'urbanització, es repartiren solars i s'obriren nous carrers amb una estructura de tipus gòtic.

Al final dels segle XIII un fet important marcà l'evolució futura del barri: el rei Jaume II disposà que tots els jueus de la ciutat passassin a la Calatrava, on havien de tenir el call.

Més tard, al llarg del segle XV, s'hi desenvolupà la industria d'adobar pells, la qual configurà l'estructura del barri fins ben entrat el segle XX.

En la segona meitat del s.XX el barri va viure un abandonament progressiu que es va poder aturar gràcies a l'impuls dels veïnats i als plans de rehabilitació:Pla general d'ordenació urbana, actuacions urbanístiques i pla especial de reforma interior.

L'edifici on està situat el Teatre havia de ser un gran centre social per a dinamitzar el barri. Aquesta era la intenció dels veïnats, els quals tenien molt d'interès a remodelar i embellir la barriada. Es va fer un projecte per a construir el Centre Cívic de la Calatrava , el qual va acabar finalment en un sol edifici amb dos equipaments: el Teatre Xesc Forteza i el Centre Cultural de la Calatrava.

El Centre Cultural es va convertir en el Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma, el qual fou inaugurat el 10 d'octubre de 2006.

Els diferents espais del Teatre Xesc Forteza i les seves característiques:

a) L'espai d'exhibició és de format a la italiana, sense possibilitat de canvi per estructura arquitectònica de la caixa escènica. La pinta és "a l'anglesa", és a dir, formada per perfils UPN de 80 mm i amb orientació boca-fons de l'escenari, la qual cosa fa més fàcil moure un element escenogràfic. Està situada a 11 metres d'alçària del terra de l'escenari. La boca fa 9 metres d'ample per 5 d'alçària. L'espai escènic és de 9 per 10 metres de profunditat, sense aforar amb cametes ni teló de fons (cambra negra).

b) La zona de càrrega i descàrrega del Teatre: la porta d'embarcament està situada a 4,40 metres d'alçària des del nivell del carrer, com es pot veure a les imatges.

c) Els camerinos estan ubicats damunt l'escenari. N'hi ha dos, amb una capacitat cada un de 12 persones, amb 2 dutxes, lavabos i aigua calenta. Al costat de l'escenari hi ha un espai alternatiu que pot fer de camerino en cas de necessitat o bé s'hi pot situar atrezzo, backline...

d) El Teatre disposa d'un enorme vestíbul on s'hi han fet performances de dansa, actuacions musicals, exposicions, còctels...

e) Les taquilles estan ubicades just devora les portes d'accés principal al Teatre, que donen a la plaça de Miquel Maura.

f) Al costat de l'entrada principal del Teatre hi ha el bar, que és obert quan hi ha qualque activitat al Teatre una hora abans del seu inici.

Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 12 de març de 2024

Menú de navegació