Teatre Municipal Catalina Valls - Qui som?

Qui som?

El Teatre Municipal Catalina Valls situat al passeig de Mallorca de Palma, està ubicat a la planta baixa de l'edifici Miquel dels Sants Oliver. Fou construït entre 1963 i 1965, projectat per l'arquitecte Manuel Casanella Domènech.

El seu origen es troba en el fet que l'Ajuntament de Palma cedí a l'Associació de la Premsa de Balears un solar al passeig de Mallorca, a canvi de l'antiga seu d'aquesta associació del carrer d'en Mesquida i de la construcció d'un teatre municipal als baixos del nou edifici. Aquest nou teatre fou explotat de forma provisional per l'Associació de la Premsa, que el rellogà a l'empresa de Rafel Salas Llompart. Era dedicat, sobretot, a cinema. El 1981-84 passà sota control directe de l'Ajuntament. Fou tancat i reformat. Després de la reforma fou reinaugurat com a teatre el desembre de 1994. El 1995 a la seva façana s'hi 'instal·là un mural de ceràmica de Lluís Castaldo.

El Teatre Municipal del Passeig de Mallorca és de la tipologia "a la italiana", és a dir, un pati de butaques o platea i un amfiteatre orientats cap a l'escenari, únic lloc possible on es du a terme la representació teatral.

El teatre, per tant, té dos nivells: la planta baixa, on hi ha l'escenari i la platea amb una cabuda de 173 localitats (dues de les quals per a cadires de rodes), i la primera planta on s'hi ubiquen l'amfiteatre amb 51 butaques i la cabina de control (control de so, il·luminació i projecció).

Hi ha també una planta soterrani on s'ubiquen els magatzems i un petit taller.

A la planta baixa també hi ha quatre camerinos aptes per a donar servei a una dotzena d'actors. Hi ha, a més, un bany i una dutxa per als actors i una petita oficina equipada amb fax i ordinador. La taquilla s'ubica devora l'entrada principal, amb un vestíbul de 3 7 m2. Des d'aquest vestíbul s'accedeix a l'amfiteatre a través una escala. Hi ha un WC a la planta baixa, accessible des de la platea, amb adaptació per a persones amb cadira de rodes, i un altre a l'amfiteatre.

L'escenari té una forma semicircular no totalment simètrica, ja que agafa la forma de la planta de l'edifici. Té una superfície aproximada de 69 m2. La fondària és de 7,55 m i la boca té una amplària de 8,50 m. No té teler i l'altura màxima de l'escenari, del terra a les barres de focus, és de 4,80 m.

Data darrera modificació: 12 de febrer de 2024

Menú de navegació