Publicador de continguts


Un nou carril bici uneix Gènova i Son Rapinya


20 de juliol de 2010

. L'Àrea de Mobilitat ha habilitat un nou tram de carril bici de 1.280 metres

. La xarxa de carrils bici s'amplia i supera els 43 quilòmetres


L'àrea de Mobilitat ha habilitat a Palma un nou tram de carril bici al camí dels Reis, que uneix la redona de Son Suredeta (coneguda com a redona de Gènova) amb el col.legi Mare Alberta i que permet incorporar a la xarxa de carrils bici 1.280 metres. D'aquesta manera, la xarxa creix i arriba als 43,2 quilòmetres.


El carril bici, de doble sentit, s'ha senyalitzat a la calçada. En aquest tram, la circulació de vehicles és d'un sentit. Aquest nou carril bici uneix Son Rapinya amb Gènova i dóna resposta a una reivindicació dels veïns i veïnes de la zona, que demanaven poder anar a la zona de Gènova en condicions de seguretat.


A més, aquest carril bici enllaça amb d'altres existents: el carril bici d'Avinguda Picasso i el de Son Moix. D'aquesta manera, es dóna continuïtat a la xarxa amb un nou tram que permet un nou itinerari per la ciutat.


Xarxa de carrils bici


Actualment, la xarxa de carrils bici es composa dels següents carrils bici:


. Carril bici de Camí de Jesús. Permet unir els polígons de Can Valero i Son Valentí i perllonga el carril bici de Camí dels Reis fins a la redona del Camí de la Vileta. A més, uneix la zona industrial amb el carril bici de la Falca Verda i amb el carril bici de Salvador Dalí. Té una longitud de 1.570 metres.


. Carril bici d'Avinguda Picasso.Enllaça l'eix situat a Son Moix amb el passeig per a vianants de Gènova. Té una longitud de 1.854 metres.


. Carril bici d'Avingudes. Aquest carril bici uneix a través de les Avingudes el carril existent al Passeig Mallorca amb el del Passeig Marítim (que depèn d'Autoritat Portuària). Permet la connexió de tots els carrils bici i eixos cívics radials situats devora el límit del centre històric. Té una longitud de 2.485 metres.


. Carril bici de la Carretera de Valldemossa. Uneix el carril bici que va a la Universitat de les Illes Balears amb les Avingudes per Blanquerna. Té una longitud de 2.278 metres.


. Carril bici de Salvador Dalí. Aquest carril bici perllonga l'itinerari del circuit de Son Moix unint-lo amb el carril bici del Parc de sa Riera, enllaçant el barri de son Cotoner amb el centre de Palma. Té una longitud de 1.360 metres.


. Eix Balmes-Andreu Torrens. Aquest tram permet la connexió amb els carrils bici de Avingudes, Parc de sa Riera, Valldemossa, Jacint Verdaguer i Façana Marítima. Es tracta d'un carril radial que connecta els barris de Marquès de Fonsanta, Arxiduc, Pere Garau i Foners. Té una longitud de 3.588 metres. Té un segon eix que uneix el carrer Andreu Torrens amb l'Avinguda Argentina i, d'aquí, amb el Passeig Mallorca. Aquest tram té una longitud de 600 metres.


. Eix sa Feixina-Miquel dels Sants Olivers. Enllaça amb el carril bici d'Avingudes i amb el de la Façana Marítima. Té una longitud de 1.648 metres.


. Eix de la Façana Marítima. Aquest carril bici depèn d'Autoritat Portuària i discorre per la primera línia de mar, des de Can Barbarà fins a Can Pastilla. Té una longitud de 16.382 metres.


. Passeig per a vianants de Gènova. Uneix el carril bici d'Avinguda Picasso amb els dos passejos per a vianants de Gènova, el del Consell de Mallorca, que parteix de la redona de Gènova, arriba fins a l'entrada del barri i té una extensió de 1.607 metres, i el de l'Ajuntament de Palma, que enllaça Gènova amb Sant Agustí. Aquest tram té una longitud de 746 metres.


. Carril bici de Son Suredeta-Mare Alberta. Té una extensió de 1.235 metres i enllaça Son Rapinya amb Gènova.

Un nou carril bici uneix Gènova i Son Rapinya


Data darrera modificació: 23 de març de 2023