Publicador de continguts


Seguretat Ciutadana: 3 anys de govern centrats en la gestió, l'estabilitat i la millora del servei


22 de novembre de 2022

El treball realitzat a Seguretat Ciutadana s'ha enfocat des del primer moment, en la incorporació d'efectius i la facilitació de recursos amb l'objectiu últim de millorar el servei públic

En el quart any de mandat s'efectuarà, almanco, la incorporació d'una trentena de policies més de manera imminent i també de 35 vehicles més

Palma, 22 de novembre de 2022.- El treball realitzat a Seguretat Ciutadana durant aquest mandat, que va començar a mitjan 2019 i continua avui dia, s'ha enfocat des del primer moment, en la incorporació d'efectius i la facilitació de recursos; amb l'objectiu últim de millorar el servei públic que l'Ajuntament de Palma ofereix a la ciutadania. La primera tinenta de batle de Seguretat Ciutadana, Joana Adrover, ha explicat que "han estat tres anys de govern centrats en la renovació, estabilitat i millora del servei" i ha exposatel treball dut a terme durant els primers 3 anys de mandat, "centrats en els recursos humans i materials incorporats tant a Policia com al Servei Contra Incendis, així com en l'optimització de la contractació". 

Com a exemples més destacats, Adroverha esmentat que a Policia "s'ha dut a terme la primera oposició de torn lliure en els darrers 20 anys". "Oferia 101 places, el màxim que permetia la llei. De la flota actual de vehicles, la meitat s'ha comprat aquesta legislatura", ha dit. "Al Servei Contra Incendis, per la seva banda, s'ha aprovat el pla d'ordenació, una demanda històrica dels sindicats; s'ha renovat la seva equipació per complet i s'han incorporat diferents vehicles especialitzats, entre ells un camió amb una autoescala de 32 metres de longitud", ha comentat la regidora. "Durant aquesta legislatura ¿ha afegit Adrover¿, se li ha donat prioritat a Protecció Civil, com mai no s'havia fet, amb la democratització de la seva organització mitjançant la realització d'eleccions internes, la compra de vestuari i vehicles per aquest cos voluntari". "Tot això s'ha fet mentre l'àrea de Seguretat Ciutadana de Palma ha estat una de les puntes de llança en l'àmbit balear en la gestió de la crisi sanitària originada per la covid-19", ha asseverat.

POLICIA LOCAL

Les claus dins de la policia local han estat la incorporació d'efectius i la renovació del parc mòbil. Aquest treball s'ha realitzat en col.laboració contínua entre Regidoria, Prefectura, comandaments, part administrativa i associacions sindicals.

INCORPORACIÓ D'EFECTIUS A POLICIA

La incorporació d'efectius ha estat una prioritat des del minut zero. El primer que es va fer va ser posar en marxa la roda de convocatòries d'accés i promoció, donant compliment així al compromís número 98 del pacte de govern municipal (incorporarem 100 nous efectius a la Policia Local de Palma), que s'ha complert amb escreix.

.Un total de 125 efectius han accedit al cos com a agents de la Policia Local: 85 ja estan incorporats i n'hi ha 41 més en procés. D'aquests darrers, un total de 29 s'incorporaran de manera imminent com a funcionaris interins.

.S'han convocat 89 llocs de promoció o estabilització a totes les categories policials: 23 ja s'han incorporat i n'hi ha 66 més en procés.

.Això fa que s'hagin creat un total de 214 llocs de feina.

.També s'ha donat cobertura a peticions sindicals relatives al vestuari, equips de protecció individuals (epis), recursos diversos, espais de reunió, formació, pràctica de tir...

MILLORA DE RECURSOS MATERIALS

La millora de la flota mòbil ha estat un altre dels pilars de tres anys de govern. Amb la màxima aprofitar tots els recursos disponibles, ja sigui mitjançant compra, però també amb contractes de rènting, s'ha renovat més de la meitat de la flota. És a dir, més de la meitat dels vehicles de què disposa la Policia s'han comprat en els darrers tres anys.

.S'han incorporat 101 vehicles i s'està treballant per a la ràpida incorporació de 35 vehicles més. És a dir, s'acabaran incorporant un total de 136 vehicles nous. La inversió aproximada és de 3,8 milions d'euros.

.Dins l'optimització de la contractació, per primera vegada s'ha organitzat la reparació de vehicles mitjançant un contracte més gran. La despesa aproximada és de 346.800 euros.

.S'han executat obres d'adequació d'espais a diverses dependències: s'han reformat els vestuaris i s'ha ampliat en gran manera la capacitat dels vestuaris; s'ha creat una sala amable, s'han renovat les màquines del gimnàs, s'ha habilitat un local sindical, s'ha embellit el parc infantil de trànsit i s'han fet tasques de pintura generals i s'ha dut a terme l'adequació del jardí. La inversió aproximada és de 80.000 euros.

.També s'ha treballat en la millora de la seguretat als edificis amb la incorporació de noves càmeres de vigilància, la posada en marxa d'un sistema de clauer intel.ligent que dona un control exhaustiu de qui ha agafat les claus; s'han posat controls d'accés amb torns a la comissaria de Sant Ferran i s'han adquirit equips de radiocomunicació. S'hi han invertit 343.300 euros.

.La millora en la seguretat i protecció dels agents ha estat un altre punt destacat. S'ha invertit en emissores, sistemes d'enregistrament, transmissions, armers.S'han comprat 335 armilles antibales, escuts balístics, cascs de protecció, viseres de protecció balística, armes curtes (munició, fundes, carregadors), barreres anti-envestida, equips de protecció sanitaris durant la pandèmia, aigua, filtre solar... S'ha realitzat una inversió d'uns 431.700 euros.

.El nou contracte de vestuari té un import de 1.275.000 euros plurianual. D'aquesta quantitat, 82.460 euros es destinen a l'any 2022.

En total s'ha fet una inversió aproximada de 5.084.260 milions d'euros en recursos materials, incloent-hi la renovació del parc mòbil, les millores en seguretat, tecnologia i comunicacions, obres...

APROXIMACIÓ A LA CIUTADANIA

Un altre dels grans reptes a què es va enfrontar l'equip de Seguretat Ciutadana va ser el de la reactivació de la Policia de Barri, que havia d'estar integrada dins un model policial de proximitat i ponderat, per donar resposta tant a l'activitat programada com a la incidental. Es compleix així el compromís número 99 de pacte de governabilitat.

. D'aquesta manera es va fer un diagnòstic de l'estructura policial, es va dissenyar un nou organigrama i es va dur a terme un pla director, es va plantejar un pla de reestructuració i un pla de resposta.

. S'ha reactivat la Policia de Barri mitjançant l'alliberament d'altres càrregues de treball de policia de barri (59 unitats interlocutores de barri), donant compliment als compromisos 99 i 101 del pacte de govern.

. Dins la reactivació de la Policia de Barri, s'han organitzat les meses SECON (Meses de Seguretat i Convivència). Fins avui s'han realitzat un total de 48 reunions SECON. Entre altres assumptes, en aquestes reunions, representants veïnals i policials posen en comú les necessitats dels barris i planegen conjuntament un calendari d'actuacions programades.

. La Unitat de Policies Tutors s'ha ampliat. Es passa de 2 policies a 5 policies i un oficial per donar cobertura a les escoles dels 5 districtes de Palma.

PALMA, CIUTAT SEGURA

Dins de les competències de la Policia Local, destaquen com a pròpies el seguiment del compliment de les ordenances municipals i el control de trànsit a Palma. S'han dut a terme campanyes de compliment d'ordenances (la majoria coproduïdes amb els veïns), complint així el compromís 100 del pacte de govern, i d'altres tipus, per vetllar pel civisme a la ciutat.

.Són destacables les campanyes de trànsit referides a les altes velocitats, al control de patinets i bicicletes, les fetes contra els renous i el botellot, l'ocupació de la via pública (terrasses i artistes de carrer) o el treball realitzat amb els vehicles abandonats, els cans a lloure, el trile, la venda ambulant o el turisme d'excessos.

.A l'apartat de violència de gènere, s'han actualitzat els convenis de col.laboració amb la Policia Nacional i s'ha donat compliment i suport a la carta de Compromisos dels serveis municipals contra la violència domèstica i de gènere. La unitat especialitzada contra la violència de gènere de la Policia Local va rebre el Premi Meninas 2022, que atorga la delegació del Govern d'Espanya a institucions que han destacat pel seu compromís amb la defensa dels drets de la dona i la lluita contra la violència de gènere.

.La creació de la Sala Amable també és un punt destacable. És un espai doble que disposa d'una habitació separada per als menors i una altra perquè es prengui declaració, des de la qual es pot mantenir vigilat el menor. Va en la línia dels compromisos adquirits per Palma, Ciutat Amiga de la Infància, un reconeixement atorgat per UNICEF el 2018.

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ DE LA IMATGE I DE LES ACTUACIONS

El treball d'apropar la tasca de la Policia Local de manera transparent s'ha desenvolupat mitjançant la informació contínua a través de les Meses SECON, el departament assistencial de la Policia Local i la comunicació externa amb notes de premsa destacades, resums setmanals, la realització, també, de rodes de premsa setmanals, la comunicació a xarxes socials, les reunions amb entitats veïnals, entitats del tercer sector, patronals del comerç, empreses hoteleres i turístiques...

RE-DISSENY DE PROCEDIMENTS

L'àrea de Seguretat Ciutadana també s'ha esforçat en la modernització dels procediments i la renovació dels mitjans tecnològics de la Policia Local.

.Destaca la inversió en mitjans tecnològics amb la renovació del programari de gestió, adquisició de tauletes i impressores portàtils o de telèfons mòbils per a la Policia de Barri.

.El disseny de nous procediments en col.laboració amb altres àrees també és ressenyable:

.Protocol de desnonaments edificis i espais públics.

.Protocol de neteja de grafits.

.Mesures alternatives a les sancions per consum alcohol en menors.

.Protocol d'actuació conjunta de la Policia Local i bombers en incendis d'habitatges (IS100/20).

.El servei de retirada i dipòsit de vehicles abandonats va ser un gran repte des de l'inici de la legislatura, que va coincidir amb el tancament del dipòsit municipal per un expedient sancionador. Es va buidar el dipòsit, on hi havia 1.800 vehicles i s'ha habilitat un aparcament de rotació municipal a Son Oms.

.S'ha adaptat el contracte de la concessió del servei a la nova realitat

.S'ha modificat i redissenyat el protocol de vehicles al carrer per accelerar-ne la tramitació.

SERVEI CONTRA INCENDIS

El mandat al Servei Contra Incendis de Palma es va iniciar amb un doble objectiu: renovar els mitjans materials i ordenar els mitjans humans. En termes generals, s'han invertit més de cinc milions d'euros en mitjans materials, incloent-hi la compra de vehicles i la renovació de vestuari. Això s'ha aconseguit gràcies a l'estreta col.laboració entre Regidoria, prefectura, comandaments, part administrativa, associacions sindicals, APBP i personal. A continuació es detallen les principals fites dels darrers quatre anys.

INCORPORACIÓ DE VEHICLES

Dins dels recursos materials, una de les prioritats ha estat la renovació de la flota amb una inversió de 2,14 milions d'euros. Entre altres vehicles destaquen la compra d'una autoescala de 32 metres de longitud (848.800 euros), una bomba rural pesada (BRP) amb un import de 350.900 euros i dues bombes urbanes lleugeres (BUL) de 273.500 i 388.400 euros respectivament. La quantitat total invertida, 2,14 milions d'euros, augmentarà ja que actualment s'està treballant a escala tècnica per adquirir unes furgonetes de trasllat per al personal i una bomba nodrissa.

Pel que fa al manteniment de vehicles, s'ha treballat per optimitzar els processos, principalment. S'hi han destinat un total de 418.766 euros; 200.000 dedicats al nou contracte de manteniment preventiu i correctiu de vehicles.

NOU VESTUARI, MATERIAL I ALTRES MILLORES

Un altre dels pilars fonaments durant aquest mandat al Servei Contra Incendis, ha estat la renovació de material (de comunicacions, d'eines específiques...), així com la renovació completa del vestuari, una de les principals reivindicacions sindicals. En aquest apartat s'han invertit 2,34 milions d'euros. 1,5 milions d'euros dels quals s'han destinat a la renovació integral del vestidor en dos contractes. Això inclou, entre altres, l'adquisició de samarretes, pols, equips de protecció individual (EPI) lleugers, bosses, motxilles, botes, esportives, guants d'intervenció, cascos F1 i F2, EPIS de motoserra, micos de treball i pantalons de parc.

També s'han realitzat intervencions i millores tant al Parc Central Magdalena Rigo com als altres parcs per un total de 128.614 euros. Entre elles, destaquen les obres de panel.lació de despatxos (26.752,25 euros), la incorporació d'aires condicionats a diferents punts estratègics (31.339 euros), l'enrajolat de la piscina, banys i entrada principal (22.836 euros) o l'adequació i obres al garatge (22.000 euros).

En total, incloent-hi els nous vehicles, els contractes de manteniment i reparació, les millores en recursos materials i les intervencions als diferents parcs, les inversions destacades al Cos de Bombers i Bomberes arriben a un import de 5.035.779,60 euros.

RECURSOS HUMANS

Les millores en recursos humans també són notables. Han servit per ordenar el cos del Servei Contra Incendis de Palma, incorporar nous efectius, activar la promoció interna i millorar els procediments de treball i seguretat i fomentar els convenis entre administracions. En resum, aquests són els principals avenços realitzats quant a recursos humans:

.Redacció i aprovació del Pla d'Ordenació.

.Reclassificació del personal de C2 a C1.

.Finalització del procés de convocatòria de l'oferta pública d'ocupació 2017 amb la incorporació de 12 bombers a la plantilla com a funcionaris de carrera.

.Convocatòria de l'oferta pública d'ocupació2018-2019. Incorporació de 7 bombers-conductors com a funcionaris de carrera i 21 bombers-conductors com a personal interí.

.Convocatòria de borsa extraordinària per a la cobertura de 3 places d'oficials.

.Convocatòria de borsí extraordinari per a la cobertura de 2 places de sotsoficials.

.Activació de la promoció interna mitjançant la convocatòria de 3 places de caporal.

.Activació de la promoció interna mitjançant la convocatòria de 3 places de sergent.

.Reforç de personal administratiu amb presència al Parc Central Magdalena Rigo.

.Desenvolupament i implantació del programa GESTBOMBERS per a una gestió més eficaç i eficient de tots els recursos del Cos de Bombers i Bomberes.

.Incorporació del personal del Cos de Bombers al programa del Portal del Personal de l'Ajuntament.

.Obertura del museu del Parc Central Magdalena Rigo.

.Recuperació de la formació i reactivació en el desenvolupament de procediments.

.Subscripció del Conveni TETRAIB.

.Subscripció del Conveni amb Autoritat Portuària.

PROTECCIÓ CIVIL

A Protecció Civil, la inversió s'ha multiplicat exponencialment en relació amb el que és habitual que es destini per a aquest cos. Només el 2022, s'han destinat aproximadament 115.000 euros en total. S'està tramitant l'adquisició de tres vehicles (dos de transport personal i un tot terreny tipus pick up); s'ha adquirit material per valor de 5.000 euros (equips d'oxigenoteràpia portàtils i desfibril.ladors automàtics) i el vestuari s'ha renovat amb una inversió aproximada de 10.000 euros.

CONTRATACIÓ

Una altra de les grans ocupacions de l'àrea de Seguretat Ciutadana durant aquest mandat ha estat l'optimització de la contractació, potenciant la realització de contractes majors. En números generals, s'han formalitzat un total de 51 contractes majors, entre els realitzats a Policia Local, el Servei Contra Incendis i Protecció Civil. Entre aquests contractes es troben els relatius a la compra de vehicles, vestuari, armament, desfibril.ladors, material de protecció (armilles, escuts, armes curtes...), comunicacions o el nou sistema informàtic policial, material informàtic...

Data darrera modificació: 6 de març de 2023