Publicador de continguts


Ramon Perpinyà es reuneix amb les associacions de veïns dels barris de la recollida porta a porta per a valorar-ne el funcionament i consensuar les millores


16 de desembre de 2022

El president d'EMAYA, Ramon Perpinyà, juntament amb l'equip de tècnics de recollida de l'empresa pública, s'han reunit durant aquests darrers dies amb les associacions de veïns de Son Sardina, la Garriga, Establiments i el Secar de la Real, per a valorar el funcionament de la recollida porta a porta, consensuar millores i resoldre incidents.

Durant el mes de novembre es va implantar de forma progressiva la recollida selectiva de residus porta a porta a les barriades de Son Espanyol, Son Sardina i la Garriga, Establiments i la zona rural del Secar de la Real.

Aquest sistema permet recollir a la porta dels habitatges i dels comerços les diverses fraccions dels residus separadament (matèria orgànica, paper i cartó, vidre, envasos i rebuig), d'acord amb un calendari de recollida. Per als habitatges de les zones rurals disseminades s'han instal.lat 3 àrees d'aportació de residus, tancades i vigilades, d'obertura amb la Targeta Ciutadana prèviament activada per a aquesta funció.

Durant les primeres setmanes de funcionament ja es va assolir una xifra rècord a Palma de recollida selectiva: un 66% de fraccions reciclables. Recordem que la mitjana de Palma és del 28% i que amb la recollida selectiva mòbil del centre històric s'arriba a un 55% de recollida selectiva.

Nova àrea d'aportació a la Garriga

Per tal de millorar el sistema i escoltar les propostes dels veïns d'aquestes zones, durant els darrers dies han tingut lloc diverses reunions amb les associacions de veïns. En el cas de la Garriga, s'ha arribat a un acord i, tal com sol.licitaven els veïns, EMAYA instal.larà un nou punt d'aportació de residus en aquest nucli (al camí de Passatemps). Aquesta era la principal reivindicació dels veïns de la Garriga; ara es comença a tramitar l'habilitació d'aquest espai.

Per altra banda, des d'aquest dilluns, dia 12 de desembre, ja es realitza la recollida porta a porta també al carrer de Can Sunyer a la zona rural del Secar de la Real. Aquest carrer havia quedat en principi exclòs de la recollida porta a porta per les dificultats d'accés dels vehicles de recollida i els veïns havien d'anar a l'àrea d'aportació. Després de realitzar diverses proves de gir amb els vehicles de recollida de residus i sol.licitar ajuda al departament de Mobilitat, finalment s'ha pogut implantar la recollida porta a porta a aquest carrer.

Així mateix, es va arribar a un acord amb l'AV d'Establiments per a instal.lar "penjadors" per a la recollida de residus a les cantonades dels carrers del Putxet i de la Coma Freda, que inicialment s'havien de desplaçar a l'àrea d'aportació. Es va pactar amb els residents d'aquests carrers les ubicacions per a facilitar la recollida dels residus.

A les reunions també s'han abordat altres qüestions com la necessitat de seguir realitzant activitats d'informació i educació, la millora en els horaris de recollida, la gestió de les incidències i la neteja dels barris. Així mateix, s'ha acordat fer reunions periòdiques de seguiment del funcionament de la recollida porta a porta.

Data darrera modificació: 6 de març de 2023