Publicador de continguts


Ordenança - Foment del civisme i la convivència


14 de juliol de 2010

La Junta de Govern ha aprovat el 14 de juliol el projecte d'ordenança reguladora de l'actuació municipal pel foment del civisme i la convivència en els espais públics.El text és el resultat d'una feina de més de dos anys, en un camí per aprofundir en les competències municipals de protecció de la salut pública, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i tranquil.litat del veïnatge i la utilització cívica de l'espai públic.En concret, queden especialment prohibides les concentracions de persones quan puguin alterar greument la convivència ciutadana. És a dir, quan es deteriori la tranquil.litat de l'entorn o provocar-hi situacions d'insalubritat; quan es produeixen situacions denigrants per a vianants o altres persones usuàries dels espais públics; o quan la concentració impedeix o dificulta la utilització normal de l'espai públic i la circulació. Per suposat, amb l'excepció de festes, activitats o manifestacions que comptin amb el permís de l'autoritat pertinent.També queden prohibits els actes de deterioració de les instal.lacions i elements de l'espai públic.En relació al consum de begudes alcohòliques, es regulen una sèrie de situacions:
' Queda prohibit als menors d'edat el consum de begudes alcohòliques i altres drogues als establiments i espais públics. En aquests casos, la Policia Local retirarà i intervindrà les begudes o elements de la prohibició i els destruirà.
' De la mateixa manera, tot recipient de beguda ha de ser dipositat als contenidors corresponents i a les papereres. Quedat prohibit tirar en terra o dipositar a la via pública recipient de begudes com llaunes, botelles, tassons, etc, que tindran la consideració de residu.
Així mateix, l'Ajuntament podrà substituir la sanció per mesures correctores, com l'assistència a sessions formatives, la participació en activitats cíviques i altres tipus de treball per a la comunitat.
L'ordenança preveu la constitució d'una comissió de seguiment de l'aplicació d'aquesta ordenança, amb representació de totes les àrees de govern implicades, tots els grups municipals, el moviment veïnal, els representants de les entitats juvenils, les associacions empresarials i sindicals i el sector turístic i comercial.

Ordenança - Foment del civisme i la convivència


Data darrera modificació: 23 de març de 2023