Publicador de continguts


Nou Centre de dia a Son Sardina amb 30 noves places públiques


23 de juliol de 2010

. La construcció del centre es troba en fase avançada, i la previsió és que estigui totalment finalitzat dins aquest mateix any 2010.


El Tinent de Batlessa i Regidor de l'Àrea de Benestar Social, Treball, Participació i Cultura, Eberhard Grosske, juntament amb la Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, han fet una visita al nou centre de dia que s'està construint a Son Sardina, acompanyats per les entitats del barri.


Aquest nou centre de dia està ubicat a un solar de 637m2 al número 60 del carrer Passatemps, i representa el primer equipament públic destinat a l'atenció de persones majors i per a la prevenció de la dependència amb que comptarà aquest barri.


Palma ha comptat amb un dèficit històric d'equipaments d'aquest tipus, ja que a data d'avui només hi ha un centre de dia públic de 20 places, i una seixantena de places distribuïdes a equipaments de gestió privada que es posen a disposició pública. Aquesta situació de mancança és la que va portar a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i a la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma a promoure un impuls en la creació de centres de dia a tota la ciutat, que representarà un gran salt quantitatiu, i conseqüentment, un important canvi qualitatiu en els serveis socials i l'assistència que ofereix la ciutat a les seves persones majors.


L'objectiu d'aquest tipus d'equipament és el d'oferir als usuaris una atenció professional al llarg del dia, que no els obligui a abandonar el seu lloc habitual de residència ni a perdre els vincles amb el seu entorn. Així mateix als centres de dia es treballa la prevenció de la dependència amb el fi de que les persones majors puguin mantenir la seva autonomia i qualitat de vida el màxim temps possible.


Un cop finalitzades les obres, que està finançant el la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, el centre de dia passarà a ser gestionat per l'Ajuntament de Palma.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023