Publicador de continguts


La Junta de Govern aprova els tràmits per a accelerar les obres del Baluard del Príncep i insta el Govern central que les acabi “com més aviat millor”


6 de març de 2024

L’Ajuntament adjudica els treballs de restauració i conservació de les muralles de Palma per un import de 800.000 euros

Palma, 6 de març de 2024.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat aquest matí el contracte d’assistència tècnica i execució de les obres que encara queden per a realitzar per a la restauració i rehabilitació del passeig de Ronda a les muralles del Baluard del Príncep. Aquests tràmits, presentats per l’Àrea d’Urbanisme, eren condicions indispensables perquè el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana pugui finalitzar les obres que romanen aturades des que empresa adjudicatària es va declarar en fallida.
Amb aquesta aprovació, segons ha declarat la portaveu de l’equip de govern, Mercedes Celeste, l’Ajuntament ha complert tots els tràmits administratius perquè puguin reiniciar-se les obres al Baluard del Príncep. “Ara correspon al Ministeri fer la seva part, licitar els treballs i acabar la rehabilitació d’aquest espai emblemàtic al més aviat possible”.
Actualment, els treballs de restauració i rehabilitació en la zona estan executats en un 92,79 per cent i per això, des de l’Ajuntament de Palma, ha assenyalat Celeste, “instam que s’acceleri el procés, ja que aquesta obra és de vital importància per a la revitalització d’aquesta part de la ciutat”.
D’altra banda, en la reunió d’aquest matí s’ha aprovat també el contracte per a adjudicar les tasques de neteja, restauració, manteniment i conservació dels sectors 3 i 4 de la muralla de Palma. Aquests treballs, que tenen l’informe favorable de la Comissió de Centre Històric i l’autorització del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, comptaran amb un pressupost de 800.000 euros. Es tracta d’arreglar el tram de la muralla que va des del Baluard del Príncep fins al mirador de la Seu, exceptuant alguns trams que pertanyen als sectors 1 i 2 que ja s’estan realitzant. Els treballs consistiran en la neteja de les juntes i eliminació de plantes, arranjament de murs de maçoneria i reposició de peces de marès que estiguin fracturades, entre d’altres.
Així mateix, en la Junta de Govern s’ha aprovat l’expedient per a contractar i adjudicar les obres de reforma de la font del parc de la Riera. El pressupost d’aquesta actuació és de 221.402 euros i el termini d’execució serà de 4 mesos a partir que s’assignin els treballs. L’objectiu de les obres és recuperar la font seca de configuració oberta del parc i millorar, d’aquesta forma, la qualitat d’aquest espai públic i avançar cap a una ciutat més sostenible. En aquest sentit, la portaveu ha destacat que aquest expedient ja va ser aprovat el novembre de 2022 i que l’anterior executiu no el va tramitar per falta de partida pressupostària.
També durant la reunió d’avui s’ha decidit reiniciar els expedients de liquidació de les concessions dels aparcaments subterranis de la plaça Major i de la plaça del Comtat del Rosselló, incloent, en el cas d’aquesta última el quiosc bar de la zona. Totes dues concessions havien estat adjudicades a Aparcaments Mallorquins SA.
Celeste ha explicat que, en el cas de l’aparcament de la plaça Major, la instal·lació va ser recepcionada per l’Ajuntament el setembre de 2019, una vegada que s’havia acabat la concessió, i la gestió quedà a càrrec de la SMAP. Dins aquest procés és obligació de l’empresa adjudicatària revertir l’espai en condicions òptimes i lliures de càrrega i, segons un informe tècnic municipal, les mesures correctores que s’han de realitzar per a adequar l’aparcament a les condicions recollides en el plec ascendeixen a 606.371 euros.
La portaveu, en aquest punt, ha destacat que al consistori no consta que s’hagi iniciat cap expedient de liquidació d’aquesta instal·lació i per tant, per a poder reclamar aquesta quantitat, es reinicia el procés i es donen 10 dies hàbils a l’empresa perquè presentin els seus arguments.
Celeste ha remarcat que el cas de l’aparcament subterrani i el quiosc bar de la plaça del Comtat del Rosselló, la concessió del qual va finalitzar l’abril de 2018, és similar, encara que sí que es va obrir un expedient de liquidació.
En aquesta instal·lació, sempre segons un informe tècnic, el cost estimat de les mesures correctores per a esmenar les deficiències detectades ascendeix a 487.940 euros. No obstant això, una vegada iniciat el procés i determinada la quantitat, l’empresa va presentar al·legacions el juliol de 2022, sense que aquestes fossin contestades en termini i per això el procediment va caducar.
“Una quantitat no es va arribar a reclamar i a l’altra, quan es varen presentar al·legacions, no es va respondre en termini. Això significa que l’empresa ha de pagar l’arranjament dels aparcaments, treballs que ascendeixen a un milió d’euros, i com que l’equip anterior no l’hi va reclamar, hem de reiniciar els expedients i reclamar-los nosaltres”, ha assenyalat.
Finalment, la Junta de Govern ha aprovat una factura de 175.692 euros a nom de l’empresa Transforma 21 SL per al subministrament de dos furgons d’intervenció per a la Policia Local de Palma, una vegada que ja s’han rebut els vehicles i comprovat que les seves característiques tècniques s’ajusten al plec de condicions.
Celeste ha recordat que el passat 14 de febrer, es va aprovar la compra de dos altres furgons, aquesta vegada del lot 3, per un import de 121.000 euros i el passat 21 de febrer també es va ratificar la compra de 14 motocicletes per valor de 168.263 euros. D’altra banda, el gener es varen adquirir cinc cotxes per al Cos de Bombers per un import de 228.566 euros. En aquest sentit, la portaveu ha remarcat que la renovació de la flota “respon al compromís d’aquest equip de govern de dotar tant la Policia com els bombers de tots els mitjans materials i humans necessaris, ja que el febrer aprovàrem el concurs públic per a 55 places de Policia. Els nostres cossos de seguretat han de desenvolupar la seva labor en les millors condicions possibles.”

Data darrera modificació: 7 de març de 2024