Publicador de continguts


L'equip de govern presenta la seva proposta alternativa a la Ruta Martiana


28 de juliol de 2011

  • Es compliran les ordenances per garantir el dret fonamental dels veïns al descans
  • L'activitat a zona de Sa Gerreria serà més restrictiva que a Sa Llonja
  • De forma immediata s'ampliaran els mitjans policials i de neteja
  • Es proposarà la creació d'una zona grastronòmica diürna

Palma, 28 d'agost de 2011.- L'equip de Govern de l'Ajuntament de Palma, conscient de la necessitat de donar una resposta als problemes que l'activitat de la denominada Ruta Martiana ocasiona als veïns de Sa Gerreria, ha presentat avui al Ple la seva proposta alternativa.

Com ha explicat el tinent de batle d'Urbanisme i Habitatge, Jesús Valls "l'Ajuntament, en el seu paper arbitral, es veu abocat a actuar per pal.liar els problemes de conculcació del dret dels veïns al descans". Aquest dret fonamental és la prioritat de la proposta.

Però l'equip de govern municipal, que ha parlat amb les parts (restauradors i veïns), vol reconèixer també el paper dels empresaris restauradors en l'efecte transformador d'una zona que abans estava molt degradada.

Més policia i neteja

Segons la proposta municipal, de forma immediata s'ampliarà la dotació de mitjans policials i de neteja per aconseguir el cumpliment efectiu de les ordenances de renous, horaris, neteja i ús d'espais públics.

Horaris

La proposta contempla que l'Ajuntament procedirà a la aplicació de l' Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions, que en el seu contingut estableix el procés per a la declaració de ZAC (Zona Acústicament Contaminada).

La declaració de Zona Acústicament Contaminada possibilitarà la determinació d'horaris pel tancament dels bars de la Ruta Martiana, reduint l'hora de tancament a les 24:00 hores en el període d'hivern (15 d'octubre a 15 de maig) i les 00:30 hores en el període d'estiu (16 de maig a 14 d'octubre)

Creació d'una zona gastronòmica diürna

L'Ajuntament de Palma valora molt l'esforç d'inversió que els restauradors han fet als seus establiments. Per això, i per rendabilitzar al màxim aquesta inversió econòmica, la regidoria de Comerç proposarà la creació d'una zona gastronòmica diürna a la Gerreria: per possibilitar la viabilitat dels establiments que a dia d'avui romanen oberts dins l'àmbit d'aplicació del Pla de Dinamització i Revitalització de Palma.

A més, el el tinent de batle d'Urbanisme i Habitatge, Jesús Valls, ha anunciat que l'Ajuntament convocarà la Comissió de Seguiment de l'Ordenança d'Usos Cívics en espais públics en compliment del que preveu la mateixa, àtes que alguns aspectes establerts en aquesta ordenança es donen a la zona de la Gerreria.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023