Publicador de continguts


L’Ajuntament incrementa el pressupost del projecte de la Sínia d’en Gil en quasi 300.000 euros per a protegir diverses estructures de formigó i donar més estabilitat a l’actuació


8 de maig de 2024

El termini d’execució de la primera fase de l’actuació s’amplia fins al 30 de setembre de 2024

Palma, 8 de maig de 2024.- La Junta de Govern celebrada aquest matí ha aprovat, a instàncies de la Regidoria d’Infraestructures, la modificació de la primera fase del projecte d’execució per a millorar l’accessibilitat dels vials i els espais lliures públics de l’entorn de la Sínia d’en Gil, situada al costat del parc de la Riera.
Aquesta modificació, segons ha explicat la portaveu de l’equip de Govern, Mercedes Celeste, és deguda a la necessitat d’ajustar les alineacions de diversos trams dels murs programats per a salvar algunes estructures de formigó ja existents i la demolició dels quals no estava inclosa en el projecte original.
En aquest sentit, segons ha destacat la portaveu, els tècnics aposten per adaptar el nou traçat en planta dels murs i mantenir les antigues armadures, ja que aquests funcionen com a suport estructural del carrer de Joan Dameto. “D’aquesta manera, i també per a donar més estabilitat al conjunt, les antigues estructures de formigó quedaran soterrades pels nous murs de pedra”, ha assenyalat Celeste.
L’execució de les actuacions incorporades al projecte, que inclouen un augment de les excavacions, l’anivellament del terreny, un nou terraplè de les terres d’excavació i els ajusts del folre de pedra en sec, entre d’altres, suposa un increment del pressupost de 297.977 euros i l’ampliació del terme d’execució fins al 30 de setembre de 2024.
Així mateix, el projecte de la Sínia d’en Gil inclou altres variacions, que en aquest cas no suposen una modificació del pressupost, com són, entre altres, la realització d’una nova canalització d’aigües pluvials en el tram final del carrer i la connexió dels baixants, la incorporació de més punts de llum al passeig per als vianants, l’augment dels pilons per a garantir la seguretat dels vianants i l’eliminació de la pèrgola prevista, ja que, després dels sondejos realitzats, s’ha detectat que el substrat resistent està a més de 20 metres de profunditat i l’estructura no seria segura.
Aquesta és la segona modificació que requereix el projecte després que la Junta de Govern n’aprovà una altra per l’aparició d’amiant i de restes d’un abocador a la zona. En aquella ocasió, el termini d’execució es va ampliar dos mesos, fins al 30 de març de 2024, i el pressupost en 75.825 euros, i passà dels 1.866.480 euros inicials a 1.942.306 euros.
Amb aquesta segona modificació el cost total del projecte ascendeix a 2.240.284 euros.

Data darrera modificació: 9 de maig de 2024