Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma aprova el contracte de sotsarrendament del nou parc central de bombers


7 de juliol de 2010

La Junta de Govern celebrada avui ha aprovat signar el contracte de sotsarrendament del nou parc central de Bombers de Palma. D'aquesta manera, i un cop formalitzat el contracte de lloguer, CAIB Patrimoni posa a disposició de l'Ajuntament de Palma l'ús de les instal.lacions i equipaments. El sotsarrendament s'iniciarà un cop es signi el contracte i finalitzarà l'agost de 2039, any en què el parc de bombers passarà a ser de titularitat municipal.


Pagament per anualitats


El cost total que l'Ajuntament de Palma haurà de pagar pel nou parc central de bombers és de 121.200.788,34 euros. El pagament es farà per anualitats, que s'abonaran abans del 30 de juny de cada any exceptuant l'anualitat de 2010, que s'executarà abans del 30 de setembre d'enguany. Les anualitats aproximades que s'hauran de pagar són les següents (s'han calculat amb un IPC del 2,5 per cent, per tant, poden variar cada any segons l'IPC que estigui en vigor):(Taula en document PDF adjunt)

Clàusula per a resolucions judicials


Al contracte de sotsarrendament s'ha introduït la següent clàusula: 'L'existència de qualsevol resolució, judicial o administrativa ferma, que suposi la modificació del càlcul de les despeses o import real d'execució del contracte o de qualsevol altre concepte implicarà, de forma automàtica, la variació en la part equivalent del preu del sostarrendament, amb la mateixa data d'efectes'. D'aquesta manera, l'Ajuntament s'assegura que qualsevol resolució judicial o administrativa que s'adopti beneficiï al consistori.


La torre de maniobres queda exclosa del contracte de sotsarrendament fins que s'obtinguin les preceptives llicències municipals per a la seva posada en funcionament. Un cop s'obtinguin, formarà part del contracte.


Primer retén


La previsió és que el parc de bombers comenci a funcionar a ple rendiment durant el darrer trimestre de l'any. Abans, s'haurà de dur a terme el trasllat del mobiliari i el personal i s'hauran realitzar els cursos de formació als bombers, mitjançant els quals se'ls hi explicarà el funcionament dels nous materials i elements del parc.


La previsió és que, abans que el parc estigui 100 per cent operatiu, comenci a operar ja des del nou parc el retén de la Platja de Palma, que està format per vuit bombers que seran els primers que operaran des del parc. En aquests moments, s'està reformant i ampliant el parc de la Platja de Palma.


Fases del trasllat


El trasllat al nou parc central de bombers començarà d'aquí a 15 dies i es farà per fases. Així, el calendari serà el següent:


. Trasllat del material informàtic.
. Trasllat de la part administrativa i dels comandaments.
. Trasllat dels serveis de comunicacions.
. Trasllat de l'operatiu de la Platja de Palma.
. Trasllat del magatzem i les taquilles.


Un cop realitzats aquests trasllats en un període que es preveu d'un mes, es duran a terme els cursos de formació als bombers sobre els nou material. Durant els cursos s'explicarà el funcionament dels bombers els nous elements i materials del parc, és a dir, dels camions, els furgons, les escales, els contenidors de matèries perilloses i de medi ambient i les autobombes, entre d'altres.


Dades del parc


. Superfície del solar: 10.283 metres quadrats.
. Superfície de l'edifici: 9.204 metres quadrats.
. Zona de pràctiques i maniobres: 5.100 m2 amb heliport i simulador d'incendis.
. Alçada de l'edifici: 14,05 metres.

L'Ajuntament de Palma aprova el contracte de sotsarrendament del nou parc central de bombers


Data darrera modificació: 23 de març de 2023