Publicador de continguts


Iniciada la licitació de les obres del vial del camí dels Reis per a millorar la seguretat de vehicles i vianants a Son Rapinya


28 de desembre de 2022

La Junta de Govern ha donat llum verda al projecte que ara surt a licitació per 2,6 milions d'euros i està finançat través de la Llei de capitalitat 2023 del Consell de Mallorca

La millora discorre als gairebé 1,4 km del tram del camí dels Reis entre la rotonda del camí de Son Rapinya i la rotonda entre la Ma-1043  (coll de la Creu) i Ma-1044 camí de Gènova

Pastor: "Aquest projecte atén una reivindicació important dels veïns de Son Rapinya i permetrà dotar la zona d'un carril bici, voravies amples i millor enllumenat, i s`hi sembraran entre 80 i 90 arbres."

Palma,  28 de desembre de 2022.-La tinenta de batle d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor, juntament amb el cap de servei de Vialitat, Pep Vadell, ha explicat que avui la Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres del vial de camí dels Reis que permetrà millorar la seguretat de vehicles i vianants de la zona escolar de Son Rapinya.

Aquest projecte surt a licitació per un import de 2.624.962 euros. Aquest nou vial, que discorre pel camí dels Reis, permetrà alleugerir el trànsit d'aquesta zona escolar de Palma, a més de crear una alternativa segura per a accedir a peu i amb bicicleta a la zona. El projecte dota tot aquest vial , que suma 1.380 metres, d'enllumenat, arbrat que genera ombra, mobiliari urbà i dos carrils per a vehicles.

Pastor ha destacat que aquest projecte ja compts amb el finançament de la Llei de vapitalitat. "És una reivindicació important dels veïns de Son Rapinya. Ja vàrem iniciar l'expropiació dels terrenys la passada legislatura per a poder executar aquest projecte" ha dit la regidora, que ha destacat que es dota aquesta zona d'un carril bici i voravies més amples per als vianants,  i es millora també l'enllumenat i l'arbrat, amb la sembra d'entre 80 i 90 arbres més a tota aquesta zona.

Vadell, per la seva banda, ha destacat que el projecte distingeix entre l'àmbit a zona urbana i la zona rústica. En aquest sentit, al tram rústic, que suma 1.200 metres lineals,s'amplia la secció actual del camí fins a 13 metres per a crear una calçada amb dos sentits de circulació, un espai per a l'arbrat, carril bici i voravies amples.

Al tram urbà, que té una secció de gairebé 9 metres d'ample, el projecte planteja una ampliació de la calçada fins als 15 metres per a situar una nova voravia i un nou carril bici en aquesta zona d'escoles.

Projecte

El projecte, que té un termini d'execució de 12 mesos, és actuació finançada íntegrament pel Consell de Mallorca a través de la Llei de capitalitat 2023. La inversió ja ha estat aprovada pel Consell de Capitalitat. En concret, s'ha planificat ampliar el vial actual del camí dels Reis, que suma 1.380 metres lineals, entre la rotonda del camí de Son Rapinya amb el camí dels Reis fins la rotonda entre la Ma-1043  (coll de la Creu) i Ma-1044 Camí de Gènova. L'Ajuntament va expropiar els terrenys per a poder dur a terme l'actuació.

L'actuació suposa crear un vial d'uns 13 metres d'ample, dotat amb les següents millores:

.        Una calçada amb dos sentits de circulació.

.        Més enllumenat: es col.loquen 90 columnes de llum tipus cilíndric de 4,4 metres d'alçada, amb lluminària tipus Led.

.        Mobiliari urbà: es col.loquen15 bancs per a seure i vuit papereres.

.        Ombres i nou arbrat: se sembren  87 exemplars de diferents espècies: lledoners (Celtis Australis), arbrat piramidal (Cupressus Sempervierens) i arbusts autòctons (Buxus Balearica i Rosmarinus Officinalis) per a crear un entorn amable per passejar.

.        Nou carril bici segregat de 1.380 metres lineals.

.        Voravies amples: 2,80 metres d'ample.

Data darrera modificació: 6 de març de 2023