Publicador de continguts


EMAYA ja ha substituït 30.000 comptadors mecànics per comptadors intel·ligents, gairebé un 30% del total de Palma


15 de febrer de 2023

El president d'EMAYA, Ramon Perpinyà, ha explicat avui en què consisteix "DIGITAL AIGUA", com es realitza la implantació dels comptadors intel.ligents, en quina fase es troba, tots els beneficis que comporta aquest nou sistema, entre d'altres. El president ha estat acompanyat del gerent, Manuel J. Menéndez, i el director del Cicle de l'Aigua, Jaume Femenias.

Els objectius principals del projecte "DIGITAL AIGUA" són millorar la mesura de l'aigua i aconseguir una gestió més eficient, sostenible i transparent. Substituirà i simplificarà la totalitat del parc de comptadors mecànics per comptadors estàtics intel.ligents. S'obté un major control i reducció del consum en passar d'una lectura bimensual a una de diària.

Actualment, s'han instal.lat i es troben en funcionament 30 mil comptadors intel.ligents d'un total de 104.000 comptadors amb 90.000 clients. Cada setmana es col.loquen al voltant de 500 comptadors i, es preveu que, s'arribarà al total d'instal.lats l'any 2026. Aquests, gestionen 580 mil dades diàriament i amb un marge d'error molt baix. Concretament, a 0 dies té una eficiència de comunicació del 90 per cent, i a 4 dies del 98 per cent. Quan finalitzi el projecte, està previst que les dades que es gestionin cada dia sigui de més de 2 milions.

Són nombrosos els beneficis que comporta aquest nou sistema. Per una banda, en un moment de crisi climàtica greu com l'actual, la digitalització de l'aigua permet una detecció de fugues molt més ràpida i eficient. Això, comporta un estalvi de recursos hídrics i evitar el malbaratament d'aigua. A més, aquests comptadors són més duradors, ja que no contenen elements metàl.lics que es degraden amb el pas del temps. La vida útil de la bateria pot arribar, per edat i exigència legal, fins a 12 anys i, posteriorment, la resta de materials són reciclables.

D'altra banda, aquesta transformació digital de la gestió de l'aigua també presenta diversos beneficis directament per als usuaris. En les pròximes setmanes comptaran amb una plataforma digital, àgil i moderna, on poden trobar tota la informació sobre el seu consum i gestionar el seu propi ús, 100 per cent transparent i despertant la consciència ciutadana. Per exemple, la possibilitat d'implantar alarmes per a evitar anomalies i així estalviar aigua i per tant, també estalviar econòmicament. És una optimització dels processos de facturació i, a més, a les fugues reparades s'aplicarà una tarifa reduïda.

També, s'aposta per la tecnologia nacional i desenvolupament de noves tecnologies amb interpretació de dades; es pot estudiar la informació que arriba sobre la quantitat d'aigua que arriba a les clavegueres, la quantitat d'aigua de pluja que arriba a la mar, els abocaments a la mar, etc. A més, els comptadors es troben geolocalitzats. En resum, la substitució d'equips amb telelectura (emissió d'informació) i amb un sistema de mesurament estàtic, redueix l'error metrològic i humà al parc de comptadors per l'augment del rang de mesurament dels equips i millor envelliment.

EMAYA compta amb diverses empreses per a dur a terme el projecte, que consta de 2 anys amb tres pròrrogues anuals: Contazara és l'encarregada de la recol.lecció de dades (geolocalització real, dades de la comunicació com la darrera connexió o configuració, etc.); Ídrica s'encarrega de l'homogeneïtzació i control de comunicacions (visió general de grau d'implantació i el rendiment de tecnologia); i BuntPlanet, de l'analítica i posada en valor de dades per a EMAYA i els abonats/ades (visió general dels comptadors de facturació i suggereix les incidències que puguin tenir, anàlisis segons els criteris que interessin com comptadors sense lectura, evolució de la lectura del comptador al llarg del temps, etc.).

Data darrera modificació: 18 de maig de 2023