Publicador de continguts


EMAYA incrementa més d'un 17% les actuacions de rentat mecànic de contenidors durant 2022


3 de febrer de 2023

Ramon Perpinyà, president d'EMAYA, ha presentat avui el balanç i les millores dels diversos serveis de neteja i manteniment dels contenidors per a la recollida de residus de Palma.

Els contenidors de recollida de residus són un element clau per a la neteja i la gestió dels residus a la ciutat. A Palma hi ha un total de 7.133 contenidors de diferents sistemes: de recollida lateral (els més estesos, amb 5.863 contenidors a la via pública), bilateral, soterrats, iglús i de recollida posterior.

Així mateix, els contenidors també es diferencien segons la fracció dels residus que recullen. A Palma tenim:

  • Contenidors verds, vidre: 1.293
  • Contenidors grocs, envasos: 1.378
  • Contenidors blaus, paper: 1.405
  • Contenidors marrons, orgànica: 505
  • Contenidors grisos, rebuig: 2.552

Els serveis de neteja dels contenidors són bàsics per a la neteja del conjunt de la ciutat, ja que per la seva funció de recollida de residus, s'embruten amb les restes i lixiviats. Un bon manteniment i neteja evita brutor, males olors i facilita el bon ús per part de la ciutadania.

Es per això que des d'EMAYA s'ha fet un esforç molt important durant 2022 a millorar els serveis de neteja i de manteniment dels contenidors, que tindrà continuïtat durant 2023, amb destacats increments de freqüència de rentat.

Increment de la neteja mecànica interior i exterior dels contenidors

EMAYA comptava el 2022 amb un servei de neteja interior i exterior dels contenidors mitjançant dos vehicles "rentacontenidors", que treballen a la via pública, in situ, aixecant els contenidors d'un en un i introduint-los a l'interior del vehicle on es realitza l'operació de neteja completa del contenidor.

Durant l'any 2022 es varen fer un total de 14.991 accions de rentat interior i exterior dels contenidors amb vehicles "rentacontenidors", el que suposa un mínim de 2 neteges a cada contenidor durant l'any.

L'increment en relació amb l'any 2021, és del 17,6%, ja que l'any anterior havien estat 12.356 les operacions de rentat de contenidors.

En el cas de la neteja, la freqüència varia en funció de la fracció dels residus a la qual està destinat cada contenidor. Els contenidors marrons per a la recollida de matèria orgànica, per exemple, s'han netejat cada mes durant l'estiu i en total 6 vegades en tot l'any. En canvi, els de paper i cartó, vidre i envasos es netegen una o dues vegades al llarg de l'any. Pel que fa als contenidors grisos, per al rebuig, s'han rentat una mitjana de 2,2 vegades al llarg de l'any.

Aquest servei realitza una neteja interior i exterior i desinfecció dels contenidors, que inclou la neteja de l'àrea, retirada de residus de davall els contenidors, neteja del paviment. La neteja es realitza amb productes biodegradables i no agressius que puguin danyar la imatge dels contenidors.

Neteja amb aigua a pressió de l'exterior dels contenidors

Des de 2022 EMAYA compta amb un nou servei de neteja amb un equip d'aplicació d'aigua a pressió per al rentat exterior del contenidor, amb productes de neteja i d'eliminació de males olors, i del lloc on estan ubicats, on sovint s'acumula brutor i lixiviats, utilitzant aigua a pressió i agranat manual. També es netegen amb profunditat les boques dels contenidors i s'eliminen els grafits.

Es tracta d'un servei nou. Abans només es realitzaven neteges puntuals ocasionalment.

Aquest nou servei ha suposat la realització de 71.947 actuacions de neteja de contenidors de totes les tipologies i fraccions. La freqüència d'aquestes actuacions és superior durant els mesos d'estiu. Més de la meitat de les neteges, 36.334, s'han realitzat durant juliol, agost i setembre.

Millora del manteniment dels contenidors

EMAYA compta amb un contracte de manteniment preventiu i correctiu dels contenidors, que suposa que cada contenidor s'ha de revisar una vegada al mes i realitzar les reparacions que siguin necessàries. Les operacions que es realitzen són les següents:

  • Eliminació de pintades i adhesius aliens als contenidors.
  • Revisar i substituir si estan en mal estat els adhesius i senyalitzacions pròpies dels contenidors.
  • Revisar i substituir els codis QR i pictogrames informatius dels contenidors.
  • En el cas dels contenidors de matèria orgànica, es realitza també la neteja de la boca, revisió del tancament i comprovació del nivell de la bateria. Els contenidors de matèria orgànica tenen un sistema d'obertura amb la Targeta Ciutadana, que inclou també un registre de les dades dels usuaris.

Des enguany aquest manteniment es realitza tant als contenidors de recollida lateral com bilateral i soterrats. S'han realitzat, així, al llarg de 2022, 72.912 actuacions de manteniment preventiu i correctiu dels contenidors, una mitjana de 6.076 cada mes.

L'any 2021 varen ser 69.993 les operacions de manteniment de contenidors, el que suposa un increment del 4,2%, que es produeix especialment perquè anteriorment no existia un manteniment preventiu dels contenidors bilaterals, fins al juliol de 2021.

Millores per a 2023

La neteja dels contenidors és una peça clau per a la neteja de la ciutat i per a facilitar a la ciutadania la tasca de separar i dipositar els residus. Per això les millores del 2022 no s'aturen, sinó que per a aquest any 2023 ja estan en marxa nous increments de freqüència de rentat.

Pel que fa a la neteja mecànica interior i exterior, amb vehicles rentacontenidors, es fa el 2023 a totes les tipologies de contenidors i ara ja es disposa de 4 vehicles. Això permetrà arribar a 59.622 actuacions de neteja, el que suposa multiplicar per 4 les accions de 2022.

Aquest és l'increment més important, però la neteja exterior amb aigua a pressió també creix. Es realitzaran 145.200 actuacions, el que suposa duplicar les de 2022.

Pel que fa al manteniment preventiu i correctiu, se seguirà amb una revisió mensual a cada contenidor, realitzant 74.848 actuacions, un increment del 2,7% respecte a 2022.

També es faran 3.072 actuacions de neteja de les plataformes de recollida selectiva mòbil del centre.

Data darrera modificació: 18 de maig de 2023