Publicador de continguts


El Nou Pla General aporta uns equipaments que vertebraran grans zones de la ciutat i fomentaran l'intercanvi social


24 de març de 2023

La regidorade Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, hacomparegut per anunciar les millores  d'equipamentspúblics que incorpora el nou Pla General d'Ordenació Urbanística de Palma.(PGOU)

Truyol ha explicatque "el nou Pla General dibuixa un horitzó per als palmesans i palmesanes quegaranteix una ciutat més amable amb les persones, més inclusiva i més segura".En aquest sentit ,el nou Pla aposta per una ciutat que doni serveis, equipaments,zones verdes i habitatges assequibles a tots i cadascun dels barris de Palma.

La regidorade Model de Ciutat ha volgut explicar que "dins el nou Pla General la millora dels equipamentsés un dels aspectes més destacats i que generaran més avantatges i serveis perals habitants de la ciutat"

En aquestsentit, Truyol ha diferenciat entre dos tipus d'equipaments: equipamentsd'escala ciutat i equipaments escala Barri o Poble

ElsEquipaments d'escala de ciutat,que esdevenennous centres dereferència de la ciutat que permeten cohesionar un conjunt de barriades aixícom fomentar la ciutat policèntrica. Els equipaments d'escala estancaracteritzats perquè integren els nous centres de treball per a l'impuls deles economies emergents, que permeten diversificar l'economia, també perquèestan o estaran connectats amb la xarxa de transport públic d'alta capacitat. Tambéajudaran a fomentar l'intercanvi social de la gent de diferents parts delterritori.

En aquest sentit, el Nou Pla General preveu unaampliació de fins a 661.643 m² de sòl dels equipaments d'escala de Ciutat,incrementant-se quasi un 30% respecte dels existents. Palma tendrà de 3milions de metres quadrats d'aquest tipus d'equipaments

Truyol ha posat com a exemple d'aquest tipus d'equipamentsels grans equipaments esportius, com ara Son Moix. En aquest cas, Truyol haexplicat que les actuacions a Son Moix s'integraran als nous equipaments iserveis de Cas Pastors, i a una nova estació intermodal del tramvia que esprolongarà de Son Espases cap al camí dels Reis. Això permetrà cohesionar lesbarriades de Son Rapinya, la Vileta, Son Dameto, Son Cotoner i Can Valero queara no disposen d'un espai de trobada de referència.

Truyol també ha exemplificat els avantatges que comportaràel nou Pla General amb el cas dels Centres docents de referència territorial,com ara el centres de Formació Professional o Universitaris en el Districted'Innovació de Llevant, que integraran el Campus Palma Tech. Aquest equipament connectaràamb el nou tramvia Palma-Platja i de Palma-Aeroport. Aquest àmbit permetrà lacohesió de les barriades de Foners, Ses Veles, La Soledat, Nou Llevant, Molinari Son Malferit.

Enrelació als equipaments d'escala barri/ poble, Truyol ha explicat que aquests "ens permeten cobrirles necessitats bàsiques de la gent de les  barriades i pobles Palma". Per un costatpermeten crear nous centres de referència de la barriada, integrats en unasuperilla, per tal de garantir un entorn segur per tots i lliure decontaminació acústica i atmosfèrica. Per altre costat, es troben elsequipaments distribuïts al conjunt de la barriada en funció de les sevescaracterístiques. Aquests equipaments estan connectats entre sí per la xarxad'eixos cívics i els eixos de bicicletes.

El Nou Pla General destina un total de 303.575 m²d'edificabilitat als equipaments multifuncionals de barri, representant untipus d'equipament singular que permet millorar i optimitzar el sòld'equipament dels centres de barri.

Truyol també ha exemplificat casos d'equipaments locals,com ara Pere Garau, Camp d'en Serralta, Son Cladera, Son Rapinya o Ses Veles

En el cas de  PereGarau, la regidora ha destacat el centre urbà d'escala de barri al voltant delmercat que es veurà reforçat amb els nous equipaments, especialment amb elsantics cinemes Metropolitan. En el cas de Ses Veles, Truyol ha citat els nousequipaments que es situen al voltant del Parc de Ses Veles, que permetran crearun centre de barriada que es complementarà amb els eixos de Joan Alcover iFoners

Data darrera modificació: 18 de maig de 2023