Publicador de continguts


El nou Centre de Serveis Socials de Mestral, esforç per la millora dels centres municipals


26 de juliol de 2010

. La Regidoria de Benestar Social ha destinat 2,5 milions d'euros a l'ampliació i reforma de sis dels nou centres municipals


El Tinent de Batlessa i Regidor de l'Àrea de Benestar Social, Treball, Participació i Cultura, Eberhard Grosske va donar a conèixer el divendres en roda de premsa el projecte de construcció d'un nou centre de serveis socials per atendre a la població dels barris que formen el sector de Mestral.


Aquest sector es va crear l'any 2004 degut a l'alt índex de població (65.000 habitants) i a l'alt volum d'expedients gestionats pels serveis socials municipals del sector fins aleshores responsable d'aquesta població, que era el de Ponent. Amb la creació del nou sector es volia repartir el volum de feina de manera més equilibrada, a fi de proporcionar una millor atenció als habitants d'aquesta àrea de la ciutat. No obstant, el nou sector de Mestral no ha comptat mai amb un centre de serveis socials propi, sinó que ha compartit les instal.lacions amb el sector de Ponent provocant situacions de saturació i obligant, en molts casos, a la població de Mestral a realitzar grans desplaçaments per rebre atenció.


Per aquestes raons, la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma va decidir impulsar la construcció d'un centre de serveis socials propi per al sector de Mestral, que estarà ubicat al barri de Son Xigala, concretament al carrer Sebel.lí. El centre tindrà una superfície de 350 m2 i està situat a la planta baixa de l'edifici que albergarà el centre de promoció de l'autonomia personal. El cost de les obres serà de 575.000€ i la previsió és que aquestes estiguin finalitzades en un termini aproximat de deu mesos.


Aquest nou centre de serveis socials comportarà grans millores per a la població del sector de Mestral, oferint-los una atenció de major proximitat amb un equipament modern i accessible que a més comptarà amb un espai per a activitats i treball social comunitari que podrà ser cedits a les entitats ciutadanes del barri que el necessitin. Els barris que quedaran adscrits a aquest nou centre són els de Camp d'en Serralta, El Fortí, Son Cotoner, Son Dameto, Son Serra-La vileta, Son Anglada, Son Roca, Son Ximelis, Son Flor, Son Peretó, Son Rapinya, Son Pacs- Los Almendros i Son Xigala.


La construcció d'aquest nou centre de serveis socials és el darrer pas en l'esforç que la Regidoria de Benestar Social ha dut a terme a fi de millorar substancialment els equipaments dels serveis socials municipals. Al llarg de la legislatura s'haurà fet un esforç econòmic d'inversió en la millora dels centres municipals de serveis socials que supera els 2,5 milions d'euros, i que donarà solució a mancances i deficiències històriques dels centres.


Intervenció als centres municipals de serveis socials



- Llevant Nord: reforma integral del centre i s'ha augmentat en un 50% la seva superfície.
- Llevant Sud: trasllat del centre a un edifici més ampli i modern.
- Estacions: reforma del centre i augment de la seva superfície en un 100%.
- Litoral: reforma i ampliació del centre, i obertura de dos nous punts d'atenció als centres de salut de Can Pastilla i l'Arenal.
- Nord: imminent trasllat del centre a un nou edifici més ampli i modern, ubicat a sobre del mercat municipal del Camp Redó.
- Mestral: dotació del sector d'un centre de serveis socials propi.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023