Publicador de continguts


El Debat de l’Estat de la Ciutat finalitza amb el 63% de les propostes aprovades


12 de juny de 2024

Durant la segona sessió plenària, que ha tingut lloc aquest dimecres, s’han votat 40 iniciatives dels diferents grups municipals, de les quals 25 han rebut el suport majoritari dels regidors

Palma, 12 de juny de 2024.- Aquest dimecres, devers les 20.30 hores, ha finalitzat a l’Ajuntament de Palma la segona jornada del Debat de l’Estat de la Ciutat, que s’ha saldat amb la votació d’un total de 40 propostes de resolució, 25 de les quals han quedat aprovades, és a dir, el 63%.

D’aquesta manera, el grup municipal del PP ha presentat un total de 12 propostes, per 11 del PSIB-PSOE, 8 de Vox, 5 de Més per Palma i 4 del Grup Mixt.

El debat plenari s’ha estructurat en quatre grans blocs.

Propostes de Comptes, Economia i Recursos Humans
En matèria de Comptes, Economia i Recursos Humans, s’han debatut 8 propostes, 4 de les quals han quedat aprovades.

Pla de xoc per l’increment d’usuaris en el transport públic arran de la gratuïtat del servei, presentada pel grup municipal Vox, on es planteja l’elaboració d’un programa econòmic amb criteris tècnics de qualitat i un nou sistema de finançament a llarg termini.

Consell Social: saturació turística, presentada pel grup municipal PSIB-PSOE, on es demana la convocatòria de l’esmentat òrgan i d’una sessió plenària extraordinària per a tractar els assumptes relacionats amb aquesta situació i, a la vegada, abordar la dignificació de les condicions laborals del personal del sector.

Creació de la comissió no permanent del Pla d’inversions municipals, també del PSIB-PSOE, on s’acorda la creació d’una comissió no permanent amb la finalitat de consensuar aquest instrument per tal de garantir una distribució justa dels recursos entre les barriades de Palma.

Districte Digital, defensada pel grup municipal PP, on s’insta l’equip de govern a desenvolupar aquesta figura com a epicentre de l’ecosistema d’innovació i coneixement de la ciutat mitjançant un espai que serveixi per al desenvolupament de projectes de primer nivell que impulsin la transformació de Palma.

Propostes de Serveis a la Ciutadania
Pel que fa a l’apartat de Serveis a la Ciutadania, s’han debatut 13 propostes, 9 de les quals han estat aprovades.

Ajuts al pagament del lloguer per a l’emancipació de joves i majors de 50 anys, del Grup Mixt, que ha tirat endavant amb la incorporació d’una esmena transaccional, acceptada pel partit proposant, on queden eliminades les referències concretes als destinataris d’aquestes prestacions.

Desburocratització de les subvencions a les AV i federacions, de Vox, on es proposa revisar les bases de les convocatòries d’aquests ajuts i garantir el compliment dels seus pagaments, tant en forma com en temps.

Treball comunitari, del PSIB-PSOE, on s’acorda el compromís de millorar les condicions de vida a través de l’acció conjunta d’entitats, serveis i ciutadania, als barris.

Presència policial als barris, del PSIB-PSOE, on s’estableix la necessitat d’ampliar la presència policial als barris, dotant el cos de més efectius mitjançant la convocatòria de places que permetin implantar la figura l’agent de proximitat i reforçar la Unitat de Protecció Familiar.

Increment de les polítiques d’educació 0-3, del PSIB-PSOE, per tal d’adaptar els serveis públics al repte demogràfic i donar resposta a les famílies de Palma, atenent, també, les reivindicacions del personal del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants.

Pacte social, del PSIB-PSOE, on es proposa subscriure els acords per a un Pacte d’estat contra els discursos d’odi que atemptin contra els grups en situació de vulnerabilitat i que, a la vegada, refermi el consens social i polític de rebuig al senyalament, l’estigmatització i la culpabilització, en favor de la convivència.

Policia Local, del PP, que insta l’equip de govern a ratificar el seu compromís amb la promoció i defensa del prestigi i la imatge del cos, proporcionant els mitjans humans i materials necessaris per a l’exercici de la seva tasca.

Convivència i respecte, del PP, on es planteja continuar desenvolupant polítiques i eines que afavoreixin la convivència i corregeixin les actituds incíviques que l’alteren o que atempten contra el patrimoni i el mobiliari urbans.

Matèria de seguretat a Platja de Palma, del PP, per tal de seguir fent d’aquesta zona de la ciutat una prioritat en els àmbits de la seguretat ciutadana i el civisme, exigint al Ministeri de Turisme els recursos pressupostaris per a la posada en marxa del Comissionat per a la Reforma de les Zones Madures i Obsoletes d’Espanya, amb seu a la Platja de Palma.

Propostes d’Urbanisme i Medi Ambient
En el tercer bloc, dedicat a propostes d’Urbanisme i Medi Ambient, s’han debatut 11 propostes, 6 de les quals s’han aprovat.

Habitatges a Palma, de Vox, on es proposen mesures com alliberar sol, agilitzar llicències urbanístiques, conferir seguretat jurídica, revisar l’IRP dels edificis augmentant les alçades permeses, reduccions impositives, estímuls a l’edificació a solars buits i canvis d’ús a habitatge en els casos en què resulti factible.

Mobilitat, de Vox, on es defensa un pla d’execució d’aparcaments a Palma mitjançant col·laboració publicoprivada

Polítiques d’habitatge, del PP, per tal de treballar en el desenvolupament de fórmules de col·laboració publicoprivada per a la construcció d’habitatges públics en règim de lloguer a preu limitat i d’habitatges socials a solars de titularitat municipal.

Son Busquets i Baluard del Príncep, del PP, on s’exigeix a l’organisme SEPES que comparteixi immediatament amb l’equip de govern el Pla especial de Son Busquets, i reclami al Ministeri de Transports la reactivació urgent de les obres de reforma, rehabilitació i reurbanització de Baluard del Príncep.

EMT, del PP, on es proposa continuar treballant per a dotar el municipi d’una xarxa de transport públic eficient i ben planificada, assignant a la dita empresa pública unes instal·lacions modernes i sostenibles, a més d’exigir al Ministeri de Transports que els recursos econòmics originalment destinats al tramvia siguin orientats a la compra d’autobusos elèctrics.

Aparcaments públics, del PP, on s’insta l’equip de govern a adoptar mesures que permetin habilitar aquest tipus d’equipaments a diferents punts de la ciutat, ampliant, a més, el nombre d’estacions i de bicicletes de BiciPalma.

Propostes de Vigilància de la Contractació i Infraestructures
S’han debatut 8 propostes, 6 de les quals han quedat aprovades.

Infraestructures urbanes a Palma, de Vox, on es defensa la realització d’un estudi real i detallat de la situació d’aquests equipaments a Palma i la calendarització de les reformes que s’hagin de dur a terme.

Pla d’infraestructures de la Façana Marítima, de Vox, on es proposa l’elaboració d’aquesta eina per tal de recollir el llistat d’inversions públiques a l’eix Club de Mar, passeig Marítim, Nou Llevant i Platja de Palma.

Millora dels espais públics, del PSIB-PSOE, amb el propòsit de posar en marxa un Pla de barris amb atenció especial a la millora d’espais públics, parcs, places i zones verdes, incidint també en aspectes com ara la mobilitat sostenible, l’accessibilitat i la seguretat viària.

Dotació d’infraestructures a tots els barris, del PP, on s’insta l’equip de govern a continuar mantenint la ciutat en aspectes com ara la millora de parcs i jardins, l’asfaltat de carrers i el condicionament de voreres i enllumenat.

Finançament de l’EDAR II, del PP, per tal d’exigir al Govern d’Espanya que compleixi i assumeixi els seus compromisos de finançament de l’EDAR II i l’emissari submarí.

Política de neteja, del PP, on es defensa prosseguir amb les actuacions que permetin a Palma abandonar la seva actual posició en el rànquing de ciutats més brutes d’Espanya.

 

Data darrera modificació: 13 de juny de 2024