Publicador de continguts


Comencen les obres per a reurbanitzar la plaça de Sant Cosme i dos trams del carrer dels Ocells a Son Cotoner


28 de novembre de 2022

Iniciada la senyalització de l'àmbit d'aquestes obres, que permetran crear un lloc d'estada al barri i suposen una inversió de 753.590 euros

Palma, 28 de novembre de 2022.- Avui s'han iniciat les obres de reurbanització de la plaça de Sant Cosme i dos trams del carrer dels Ocells, al barri de Son Cotoner. Aquests dies se senyalitzarà l'àmbit d'aquestes obres i s'habilitaran els espais per a emmagatzemar material.

La reurbanització de la plaça de Sant Cosme i el carrer dels Ocells permet crear en aquest espai una nova plaça per a la barriada amb paviment de plataforma única, espais per a jocs i estada, nou arbrat, nou enllumenat i millores tant pel que fa a l'accessibilitat com a les diferents xarxes de serveis. Tindrà una durada aproximada de mig any.

Aquesta intervenció, que suposa una inversió de 753.590 euros, fou adjudicada a l'empresa Antonio Gost Socias i té un àmbit d'intervenció de 3.385 metres quadrats. En concret, aquesta obra permet crear 10 llocs de feina i consolida l'aposta pel Pla de barris, que s'ha anat impulsant durant tota la legislatura.

L'objectiu d'aquest projecte és dotar el carrer dels Ocells i la plaça de Sant Cosme d'una fisonomia pròpia d'eix cívic, tal com recull el Pla General vigent.

En aquest sentit, es prioritzarà l'ús del carrer dels Ocells per a vianants, millorant així l'accessibilitat i la seguretat viària de l'entorn, creant un espai més amable. La intervenció renova per complet la plaça de Sant Cosme i intervé així mateix al tram del carrer dels Ocells comprès entre els carrers de Gabriel Font i Martorell, al qual s'incorporen espais verds i zones d'estada perquè aquest carrer sigui més amable per a passejar, es conserven els arbres Ficus nitida existents i es dota aquest carrer de plataforma única.

Data darrera modificació: 6 de març de 2023