Publicador de continguts


ACLARIMENTS CENTRE CANÍ - L'Ajuntament pretén que el Centre Caní s'ajusti a la legalitat


23 de juliol de 2010

. Cort s'ofereix a ajudar als propietaris per gestionar una alternativa per als cans


1. El Centre Caní Internacional és un centre d'acollida d'animals amb llicència d'activitat per l'acollida de 10 cans.


2. Existeixen reiterades denúncies per renous per part dels veïns.3. Existeix la comprovació efectiva per part de la Patrulla Verd de que el Centre Caní té més animals dels que li permet la llicència i expedients per superar el nivell de renous màxim permès. Incompleixen per tant la llicència d'activitats i l'ordenança de renous.
En concret s'han efectuat medicions:
-Juliol de 2007
-Desembre de 2007 (infracció greu. Supera en 11db els nivells permesos)
-Maig 2008 (infracció greu. Supera en 11db els nivells permesos)
-Novembre 2008. Supera en 10,5 db els nivells permesos)
-25 de febrer 1010. Supera en 9db els nivells permesos)


4. Els incompliments reiterats per part del Centre Caní han donat lloc a un decret de tancament de l'activitat, mentre no s'ajusti a la legalitat.


5. Hi ha precedents: un auto judicial de 2009 que instava la paralització de l'activitat fins a la seva adequació a la llei, degut a les reiterades denúncies i comprovació d'incompliment.


6. Des de l'Ajuntament s'han donat múltiples oportunitats al propietari del cetnre Caní Internacional per aplicar mesures correctores.


7. L'Ajuntament té l'obligació de vetllar pel compliment de les ordenances municipals i de la convivència a la ciutat.


8. L'objectiu de l'Ajuntament no és paralitzar l'activitat, sinó que aquesta s'ajusti a la legalitat.


9. L'Ajuntament és conscient que la clausura d'un centre d'aquestes característiques implica gestionar un lloc alternatiu per als animals i en aquest sentit, l'àrea de Salut i Medi Ambient està treballant per ajudar als propietaris a cercar una alternativa real, oferint ajuda als propietaris per gestionar una alternativa per als cans.


10. És demagògic mesclar el descans del veïns i el compliment de les ordenances amb la bona feina que s'està fent en el Centre de Protecció Animal de Son Reus per donar una segona oportunitat a centenars d'animals cada any.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023