Publicador de continguts


Voravies carrer Bartomeu Pou


16 de gener de 2019

El Servei de Vialitat de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat ha començat aquest dimarts 8 de gener les obres de remodelació de les voravies del carrer Pare Bartomeu Pou. Els treballs no afectaran al trànsit rodat de vehicles del carrer però sí que s'anul.laran alguns aparcaments que serviran com a zona de pas pels vianants, ja que per les voreres no s'hi podrà passar mentre durin els treballs.

Les obres comprendran el tram entre els carrers Sant Joaquim i 31 de Desembre. En una primera fase es remodelarà la voravia dels números parells, entre Sant Joaquim i Blanquerna. Posteriorment, es continuaran les obres de millora de voravia entre el carrer Blanquerna i 31 de desembre.

Actualment també s'estan fent obres de millores de les voravies del carrer Marques de la Fontsanta i del camí de les Meravelles a s'Arenal. Aquestes obres estan previstes que estiguin acabades en un mes aproximadament.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023