Publicador de continguts


Voravies Can Pastilla i s'Arenal


16 de gener de 2019

L'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma ha realitzat diverses actuacions de manteniment i millora dels barris de Can Pastilla i s'Arenal. L'àrea s'ha reunit en diverses ocasions amb membres d'associacions veïnals i hotelers per explicar les actuacions previstes de millora de vialitat a la zona. Al mateix temps, els veïns i hotelers han transmès a l'àrea les necessitats que tenien i aquestes s'han afegit a les actuacions a realitzar.

Des de l'entrada del nou contracte de millora d'asfalt i voravies al mes d'octubre s'han anat corregint totes les necessitats i peticions, com per exemple les millores de les voreres a Les Meravelles, al carrer Llaüt i a l'avinguda Fra Joan Llabrés, i els treballs d'asfalt al Camí de Can Pastilla i al carrer Cardenal Rossell. A més, s'han realitzat un total de 523 actuacions de millora dels carrers de tota la Platja de Palma.

Algunes actuacions pactades amb els veïns i que estan previstes que s'executin són el projecte de condicionament de la segona línia de platja de Palma, que s'adjudicarà al mes de gener, les diferents actuacions als carrers Missió Santa Barbara, Parceles, Miquel Pellisa, Canyes i el camí de les Meravelles, i les millores de voreres a Ses Cadenes i Coll d'en Rabassa. A més, es destinarà una bridada per reparar els desperfectes puntuals a les voreres de la zona.

L'Associació d'Hotelers ha fet arribar a l'àrea una relació de necessitats que s'incorporaran als treballs a realitzar.

L'Ajuntament ha incrementat la inversió per millorar les voreres i l'asfalt en un 50%, i es preveu que en dos anys s'hauran asfaltat tots els carrers de Palma. A més, s'ha destinat una partida específica per la Platja de Palma.

Pel que fa a l'enllumenat públic, s'ha millorat la il.luminaria a tecnologia led en vials principals com el carrer Can Pastilla, Marabella, Llaut, Tramuntana, Mar Tirrena o Trasime. I de cara al pròxim 2019 estan previstes més actuacions de canvi d'il.luminaria led al barri com per exemple el projecte de Cala Estància que té l'objectiu d'adequar i millorar l'enllumenat públic a aquesta barriada.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023