Publicador de continguts


Vol 2023. Palma píxel a píxel


6 de juny de 2023

Gairebé 3000 imatges componen el nou vol fotogramètric que s'està fent aquests dies sobre Palma. L'objectiu d'aquest vol és obtenir una nova cobertura municipal de fotografies aèries amb resolució 6 centímetres/píxel, d'aquesta manera s'obtenen unes imatges de gran nitidesa que mostraran tots els detalls de la ciutat.

Aquest vol es realitzarà amb un alt grau de superposició de fotografies per poder generar posteriorment productes cartogràfics com ara ortofotos, el Mapa Topogràfic Municipal de Palma o un model digital del terreny, entre d'altres. Per això, l'avió va equipat amb una cambra aèria específica per fotografiar la superfície terrestre i uns sistemes de geoposicionament basats en GPS i sistemes inercials. Prèviament es realitza un pla de vol en què es planifiquen les passades que haurà de fer l'avió per cobrir la zona d'interès i fer de forma òptima el vol.

Amb aquesta forma de captar el territori s'obtindrà una imatge fotogràfica continuada i actualitzada, amb una gran precisió geomètrica i resolució, que serà un valuós testimoni visual de l'estat actual del municipi. Aquest producte és un element indispensable en les tasques de planificació i gestió del territori amb multitud d'aplicacions, tant per a l'Administració com per a la ciutadania, com la utilització en el planejament urbanístic, estudis geològics, evolució del territori, etc.

Aquest vol passarà a formar part del catàleg de fotografies aèries històriques municipals que té IMI des de l'any 1981.

L'Àrea de Cartografia de l'IMI és l'organisme responsable de la confecció i el manteniment de la cartografia topogràfica bàsica oficial i de les bases cartogràfiques municipals del terme municipal de Palma. Amb aquest vol d'alta resolució millorarà la qualitat i l'actualitat de la informació cartogràfica que genera i produirà nous productes geogràfics

 

Data darrera modificació: 11 de juliol de 2023