Publicador de continguts


Urbanisme supedita a un informe dels Serveis Jurídics les futures obres de reforma de la terrassa d’Es Baluard Museu d’Art


19 de març de 2024

Palma, 19 de març de 2024.- El tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, ha informat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al Consell de Gerència d’Urbanisme i de la Comissió del Centre Històric sobre la petició d’un promotor per a executar les obres de reforma, rehabilitació i adequació de la zona del restaurant existent a Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma i els seus espais exteriors.
Tot i això, la Comissió del Centre Històric ha acordat que aquestes obres estan condicionades a un informe jurídic que determini que l’actuació en aquesta zona és legalment possible i s’ajusta al planejament urbanístic, ja que la zona compta amb la catalogació urbanística d’espai lliure públic i està catalogada com a BIC.
En cas que finalment s’aprovi aquesta actuació, el promotor té intenció d’emprendre la reforma de la cuina del restaurant integrat dins l’edifici d’Es Baluard, traslladant aquesta cuina de la planta -1 a la planta baixa i adaptant els banys a l’actual normativa d’accessibilitat.
En relació amb les actuacions als espais exteriors, el projecte preveu ampliar la terrassa actual sota la premissa que totes les actuacions que s’hi executin siguin reversibles i no afectin els elements constructius originals.
A més, i per tal de preservar la visibilitat exterior de la zona d’Es Baluard, s’exigirà que la nova vegetació que s’introdueixi sigui de poca alçada i els tendals hauran de tenir voladors naturals perquè passin desapercebuts i no contrastin amb la muralla.
Amb aquestes prescripcions es pretén que els murs o tancaments de la instal·lació no obstaculitzin el camp visual i impedeixin contemplar la bellesa paisatgística de l’entorn.
El cost d’aquestes obres puja a 262.705,43 euros i el termini d’execució serà de 12 mesos.

Derelicte de les Fontanelles

D’altra banda, la Comissió del Centre Històric abordarà pròximament en un consell extraordinari previst per a la setmana que ve, entre altres assumptes, la sol·licitud del Consell Insular de Mallorca per a construir un estany de dessalinització al castell de Sant Carles perquè, al seu interior, es pugui dipositar el vaixell tardoromà del s. IV dC trobat a la zona de les Fontanelles, a Can Pastilla, i que conserva íntegres més de 300 àmfores segellades.
Amb això el que es pretén és extreure senceres les restes de l’interior de l’aigua i traslladar-les per mar al castell de Sant Carles per a introduir-les en aquest estany i començar-ne el procés de dessalinització per a la seva posterior conservació al lloc que s’estimi convenient.
Aquest derelicte ha despertat l’interès d’experts i investigadors nacionals i internacionals, ja que és considerat com un dels més ben conservats del món, per la qual cosa el procés d’extreure’l sencer de l’aigua ha aixecat una gran expectació científica.

 

Data darrera modificació: 19 de març de 2024