Publicador de continguts


Urbanisme aprova modificar puntualment el Pla general per a obrir el concurs d’idees de les galeries de la plaça Major


26 de març de 2024

Palma, 26 de març de 2024.- El Consell de Gerència d’Urbanisme ha donat el vistiplau durant la reunió celebrada aquest dimecres a la modificació puntual del Pla general urbà que afecta la planta -1 de les galeries de la plaça Major. Amb aquesta modificació, Urbanisme podrà posar en marxa el concurs d’idees de les futures galeries.
A més, la Comissió del Centre Històric ha estimat permetre el projecte d’un estany de dessalinització al castell de Sant Carles, a les antigues cases existents, per a construir un estany on dipositar el vaixell tardoromà que conté més de 300 àmfores trobades a la zona de Can Pastilla.
El tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, ha explicat que aquesta modificació puntual del PGOU a la planta -1 de la plaça Major, aprovada per unanimitat, “és una condició indispensable per a poder iniciar el concurs d’idees per a la reforma d’aquesta zona emblemàtica. En aquesta planta és on s’instal·laran totes les infraestructures previstes”.
Com es deu recordar, i pel que fa a la planta -1, es preveu la instal·lació d’un centre d’interpretació, espais comercials, culturals, zones multifuncionals i polivalents, banys públics i comerços.
La intervenció preveu millores per a albergar activitats culturals i lúdiques multifuncionals, (mercats artesanals, teatre, etc.) aportant llum i ventilació a l’espai inferior i creant espais d’ombra segons l’estació i visuals amb l’espai públic contigu (la Rambla, places, carrers i costa del Teatre), una il·luminació adequada al seu ús i la inclusió de millores ambientals i energètiques.

Restes de les Fontanelles

D’altra banda, la Comissió del Centre Històric reunida aquest dimarts en sessió extraordinària, ha aprovat definitivament la sol·licitud del Consell Insular de Mallorca per a construir un estany de dessalinització al castell de Sant Carles perquè, al seu interior, es pugui dipositar el vaixell tardoromà del s. IV dC trobat a la zona de les Fontanelles a Can Pastilla i que conserva íntegres més de 300 àmfores segellades.
Amb això, el que es pretén és extreure senceres les restes de l’interior de l’aigua i traslladar-les per mar al castell de Sant Carles per a introduir-les en aquest estany i començar-ne el procés de dessalinització per a la posterior conservació i estudi arqueològic.

 

 

Data darrera modificació: 26 de març de 2024