Publicador de continguts


Son Sardina serà la primera zona 30 de Palma


25 d’agost de 2010

Son Sardina es convertirà en la primera zona 30 de Palma. L'Ajuntament de Palma implantarà a la barriada diferents mesures per pacificar el trànsit a Son Sardina i millorar la mobilitat dels vianants. L'objectiu és reduir la velocitat dels vehicles, permetre la coexistència del cotxe amb la bicicleta, el vianant i augmentar la seguretat dels vianants i disminuir el trànsit de pas.


A més, es millorarà la seguretat vial de l'itinerari per a vianants que va des de l'escola Maria Antònia Salvà fins a la plaça Molins de l'Aigua del barri, molt utilitzat pels alumnes i les alumnes el centre escolar. Amb aquesta actuació, es dóna resposta a una reivindicació dels veïns i veïnes de Son Sardina i dels alumnes i les alumnes del col.legi públic.


Actuacions que s'executaran

Les actuacions que s'executaran per convertir la barriada en una zona 30 són les següents:


. Limitar la velocitat a 30 quilòmetres hora amb la instal.lació de senyals verticals i horitzontals en els principals carrers d'entrada i sortida del barri.


. Habilitar passos per a vianants elevats al carrer Passatemps amb l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles que hi circulin.


. Senyalitzar com a carrer residencial el tram del carrer Metge Sbert comprès entre el carrer Guasp i el carrer Passatemps. Aquest tram, a més, canviarà el seu sentit de circulació. Amb aquesta actuació es crea un itinerari segur entre l'escola Maria Antònia Salvà i la plaça Molins d'Aigua, una reivindicació dels veïns i veïnes de Son Sardina i dels alumnes i les alumnes del CP Maria Antònia Salvà. En aquest tram del carrer Metge Sbert, el vianant tindrà preferència damunt el vehicle i la velocitat es limitarà als 20 quilòmetres/hora.


Què és una zona 30?


Una zona 30 és un conjunt de carrers a on es reparteix de manera equilibrada l'ús de l'espai públic. La limitació de la velocitat als 30 quilòmetres/hora permet pacificar el trànsit i augmentar la seguretat dels vianants i ciclistes. Incrementat la seguretat vial, es redueixen els riscos de sofrir un accident de trànsit.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023