Publicador de continguts


Per què es retira un arbre de la ciutat?


29 de gener de 2019

La presència d'una alta cobertura arbòria en ciutats és d'elevada importància pel fet que produeix una reducció de la temperatura mitjançant la reducció de la insolació i augment de la transpiració, a més d'una reducció de la contaminació per la captació i l'efecte de filtrat del aire. D'altra banda, a nivell patrimonial els arbres suposen una inversió a llarg termini, ja que augmenten el seu valor amb el pas dels anys, a diferència del mobiliari urbà. Finalment, també presenten un important valor cultural ja que formen part del paisatge urbà específic de les ciutats.

Dins d'aquest context, el Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Palma és l'entitat responsable de la gestió de l'arbrat al municipi. Dins el pla de gestió de l'arbrat de Palma trobem mesures preventives i mesures correctives. Dins de les mesures correctives, el pla de gestió de risc de l'arbrat avalua el risc de cada arbre i estableix un protocol d'actuació en funció del mateix. Aquest risc s'estima en funció de l'espai disponible, els defectes estructurals de l'individu, de les característiques de l'emplaçament i de l'afluència de ciutadania, la presència de malalties, la vitalitat de l'arbre i l'espècie arbòria, entre d'altres. Els arbres que no tenen alts nivells de risc es revisen periòdicament, mentre que els que tenen risc imminent s'actua immediatament.

La retirada d'un arbre és l'última mesura contemplada dins del pla de gestió de risc de l'arbrat. Per això, només es retiren els arbres que suposen un perill per a la ciutadania i sobre els quals no es poden fer mesures d'atenuació (poda, arranjaments, etc.). D'altra banda, també és motiu de tala aquells arbres abatuts per forts vents amb trencament de tronc o de branques principals que alternen l'equilibri estructural de l'arbre i poden afectar futur la seva estabilitat. Dins de les espècies d'arbres talats a causa d'incidències, Melia azedarach, Ulmus pumila i Pinus halepensis són les que més incidències han tingut en l'últim any.

Aquest proper any està previst que es realitzi una anàlisi en profunditat que permeti avaluar les espècies més problemàtiques i constatar els efectes del canvi climàtic sobre l'arbrat vial. Per això, està previst que en el present any s'elabori un informe exhaustiu en què s'estableixin quines espècies han de ser revisades en cada emplaçament.
l regidor d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma, Rodrigo A. Romero, assegura que "el pla de Gestió d'Arbrat ens permet triar correctament les espècies que vam plantar a ciutat i ordenar l'arbrat de cara a les pròximes dècades".

Com a espècies concretes, es limitessin a la mesura del possible les repoblacions amb Ulmus, Phytolacca, Ficus i Pinus pel fet que presenten un risc més gran ja que són espècies relativament abundants a la ciutat, sent objectiu de la reposició un augment de la biodiversitat que permeti una major resistència davant possibles plagues.

Les espècies a utilitzar durant les campanyes de reposició s'escolliran en funció de la seva capacitat d'adaptació al clima, la seva resistència a plagues i malalties, la seva major resistència a fractures i el seu menor producció d'al.lèrgens i capacitat invasiva.
A més de l'estudi sobre les espècies de reposició, està previst analitzar la necessitat d'intervenció mitjançant reposició d'arbrat sobre poblacions envellides i amb defectes estructurals en determinades alineacions.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023