Publicador de continguts


Parcs i Jardins retirarà dos exemplars d'arbres al Passeig Sagrera i a Plaça de la Reina pel seu elevat risc de fractura


8 de febrer de 2019

El Servei de Parcs i Jardins de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat realitzarà la tala d'un exemplar de palmera datilera (Phoenix dactylifera) al Passeig de Sagrera aquest divendres 8 de febrer per l'elevat el risc de fractura de la palmera.


Els elevats vents i les intenses puges han provocat un alterament en el moviment normal i un canvi en l'oscil.lació de l'exemplar. Els veïns de la zona estan preocupats perquè cada cop que hi ha ratxes de vent veuen que la palmera trontolla.


Quan una palmera trontolla no significa que tingui risc de fractura automàticament perquè no suposa risc si trontolla des de la base del troc, punt d'oscil.lació. Però quan el punt d'oscil.lació està al mig del troc, com en aquest cas, i només trontolla la part de dalt de la palmera sí que hi ha risc de fractura.
A causa d'aquesta anomalia d'oscil.lació, la seva inclinació sobre la via i per ser una zona de pas de vianants i cotxes, el servei ha decidit talar la palmera pel seu elevat risc de fractura.

Aquesta detecció del problema és gràcies a les inspeccions rutinàries que es duen a terme als arbres de la ciutat contemplades dins del Pla de Gestió de Risc de l'Arbrat.
Durant els treballs de tala es preveuen talls que afectaran el trànsit rodat de vehicles del Passeig de Sagrera a primera hora del matí i hi haurà restriccions pels vianants a la zona propera a la palmera.


Per altra banda, el Servei realitzarà la tala de la Casuarina esquisetifolia de la Plaça de la Reina el divendres 15 de febrer. L'exemplar presenta diversos defectes que afecten el risc de fractura de les branques i a l'estabilitat del tronc.


Un llamp va llevar part de la copa de l'arbre i el va partir en dos. A més, durant les revisions realitzades s'ha detectat que la base de l'exemplar i les seves branques estaven podrides. El mal estat de l'arbre a més de ser un risc pel ciutadà, ja no té valor estètic.
Els treballs de tala provocaran restriccions dels vianants a la zona al llarg del matí. La seva reposició està en estudi però tot apunta que s'hi reposarà un arbre de mida petita.


La retirada d'un arbre és l'última mesura contemplada dins del pla de gestió de risc de l'arbrat. Per això, només es retiren els arbres que suposen un perill per a la ciutadania i sobre els quals no es poden fer mesures d'atenuació (poda, arranjaments, etc.). D'altra banda, també és motiu de tala aquells arbres abatuts per forts vents amb trencament de tronc o de branques principals que alternen l'equilibri estructural de l'arbre i poden afectar futur la seva estabilitat.

Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 13 de març de 2023