Publicador de continguts


Palma rep la distinció com a "destinació turística intel·ligent"


21 de gener de 2015

El ministeri d'Indústria i Turisme reconeix l'esforç realitzat a Palma en matèria d'innovació turística amb l'objectiu de reconvertir les destinacions turístiques madures en destinacions innovadores.

Palma, 16 de gener de 2015.- L'Ajuntament de Palma ha informat que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha concedit a Palma el nou distintiu DTI que reconeix l'esforç realitzat en matèria d'innovació turística amb l'objectiu de reconvertir les destinacions turístiques madures en destinacions innovadores.

El projecte "Destinacions turístiques Intel.ligents", desenvolupat per la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR), té com a objectiu impulsar la innovació tecnològica en les destinacions desenvolupant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

El president de la SmartOffice de l'Ajuntament de Palma, José Antonio García Bustos, ha explicat que Palma rep aquest distintiu "com a conseqüència de l'esforç realitzat i que va donar els seus fruits en la materialització de tres projectes com l'aprovació del Pla director de la transformació de la Platja de Palma cap a la Smartcity, la infraestructura Smart Wi-Fi a la Platja de Palma i l'eina de seguiment que representa la creació de la Smartoffice al mateix Ajuntament".

Destaca la Fundació Palma 365 com a model pioner en la promoció turística de la destinació des d'un punt publicoprivat.

Bustos hi ha afegit que "estam liderant a nivell nacional, dins la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel.ligents, el grup de les SmartDestination, la qual cosa representa que el criteri aportat per Palma es tindrà molt en compte a l'hora de definir una destinació intel.ligent. A més, som presents al comitè d'AENOR encarregat de l'elaboració de les normes sobre ciutats intel.ligents que inclou ports esportius i destinacions turístiques intel.ligents, on tenim presència".

Quant a les actuacions futures, el president de la SmartOffice ha indicat que "els objectius per a 2017 són el desplegament d'una xarxa de sensors intel.ligents que informin en temps real de variables mediambientals (clima, pol.lució, etc.) a la Platja de Palma i l'anàlisi del comportament del turista en destinació utilitzant Bigdata".

La Smartoffice és presidida per José Antonio García Bustos i està format per tècnics municipals de diferents àrees. El Consorci Platja de Palma està dirigit per Álvaro Gijón i el responsable d'innovació és Tomeu Crespí.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023