Publicador de continguts


Millora de l'espai urbà públic - Camp Redó


16 de gener de 2019

El projecte de Camp Redó és un el projecte de millora de l'espai urbà en els vials públics i espais lliures públics dels habitatges socials de la barriada del Camp Redó.

El regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo A. Romero ha explicat que "aquest projecte forma part del que afectarà a tota la barriada, des de s'Escorxador fins a aquest àmbit dels habitatges socials, i té l'objectiu de millorar la qualitat de diferents espais de la barriada, millorant l'accessibilitat i la regeneració, cohesió i interconnexió de la xarxa urbana d'itineraris de vianants". El regidor també ha explicat que es comença a la zona dels habitatges socials perquè "és una prioritat de l'equip de govern resoldre la situació dels espais urbans públics més degradats".

El pressupost de l'actuació serà de 760 mil euros i les obres podrien començar a partir de febrer, una vegada s'hagin licitat, amb un període d'execució de 5 mesos. El projecte afectarà una superfície d'uns 6.200 metres quadrats.

A la zona dels habitatges socials hi ha prevista la reurbanització integral dels vials i espais lliures que siguin de domini públic. S'actuarà a voreres, enllumenat i si fos necessari al clavegueram i s'incorporaran recursos de disseny gràfic per tal de donar un valor afegit i qualificar els espais.

L'arquitecte Victòria Fiol, autora del projecte, ha explicat que els carrers tindran una plataforma única i s'instal.laran uns plafons de formigó pintat al davant de les portes d'accés als blocs com a element personalitzador de cada edifici.

"També, està pensat com a un espai on sigui possible accedir directament al carrer, sense cotxes aparcats al davant, on es pugui sortir amb una cadira, una taula i trobar-se amb veïns i amics" ha afirmat Fiol. L'enllumenat dels carrers serà central.

Enllaç documentació projecte: https://disc.palmademallorca.es/public/d12e46

Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 13 de març de 2023