Publicador de continguts


Llistats de resolucions i deficiències no notificades


22 de desembre de 2015

Relació de resolucions i notificacions en matèria deficiències d'exempció del preu públic i que no ha estat possible notificar a la persona interessada. 


Data darrera modificació: 1 de desembre de 2022