Publicador de continguts


Les llistes d'espera als centres municipals de serveis es davallen fins a 6,91 dies


6 d’octubre de 2010

L'increment de recursos humans als CMSS i la posada en marxa de nous programes d'atenció a usuaris i famílies fa possible aquesta espectacular disminució del temps d'espera, encara que la demanda continua augmentant.


Les llistes d'espera als centres municipals de serveis es davallen fins a 6,91 diesAvui el Tinent de Batlessa i Regidor de l'Àrea de Benestar Social, Treball, Participació i Cultura, Eberhard Grosske, ha presentat les dades de llistes d'espera dels CMSS, que s'han reduït més d'un 70% respecte el mateix mes de l'any passat, situant-se en l'actualitat en 6,9 dies d'espera. Aquestes dades corresponen a la llista d'espera de casos no urgents, ja que els casos urgents són atesos de forma immediata en el mateix moment i no passen a conformar llista d'espera.


El descens de les llistes d'espera, cal posar-ho en relació amb l'augment de demanda que han registrat els centres municipals de serveis socials, que s'ha incrementat en aquest any 2010. Per tant, ens trobem amb una demanda més alta, amb un temps d'espera més reduït que mai.


Les llistes d'espera als centres municipals de serveis es davallen fins a 6,91 dies


* Extrapolació de dades a desembre de 2010


Així, de gener a principis d'octubre de 2010, ja s'han atès 22.529 persones, més casos que en tot l'any 2008. Increment de persones ateses al mes és de 290 respecte 2009.


Des de la Regidoria de Benestar Social s'han posat en marxa dos programes per atendre aquesta llista d'espera i aconseguir la disminució de dies d'espera, tot i la situació de crisi econòmica. El programa 'Obrint Pas', que ha incorporat 8 treballadors socials als centres municipals de serveis socials, i té per objectiu atendre d'una forma continuada les demandes dels ciutadans als Serveis Socials. D'altra banda, el programa de Formació Financera, dirigit a fer més eficients els recursos econòmics de que les famílies disposen.

Data darrera modificació: 23 de març de 2023