Publicador de continguts


La Smap licita el projecte bàsic per a la construcció d'un aparcament soterrat a la Plaça Progrés


29 d’octubre de 2010

. Un cop s'aprovi el projecte bàsic, es durà a terme la precomercialització de les places d'estacionament entre els residents, els comerciants i els treballadors de la zona


. La Smap construirà o no l'aparcament si la demanda de places justifica que s'executi el projecte


El Consell d'Administració de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (Smap) ha aprovat avui el plec de condicions tècniques per a la redacció del projecte bàsic per a la construcció d'un aparcament soterrat a la Plaça Progrés de Palma. El pressupost de licitació és de 35.000 euros (sense IVA).Un cop es publiqui l'oferta al BOIB, els interessats tindran 26 dies naturals per presentar les ofertes. El termini de lliurament del projecte a l'SMAP serà de dos mesos des de la firma del contracte.


Un cop es tingui el projecte bàsic, s'iniciarà una campanya per precomercialitzar les places de l'estacionament entre els residents i les persones que fan feina a la zona. Si des de l'Smap es considera que el número de persones interessades en el projecte és suficient com per justificar la construcció de l'aparcament, es durà a terme l'obra. Si no, no es realitzarà. D'aquesta manera, l'Smap s'assegura una ocupació de l'estacionament ajustada a la demanda que existeix a la zona.


L'elaboració del projecte bàsic té com a objectiu poder mostrar a les persones interessades en adquirir una plaça d'aparcament com serà a grans trets el projecte, quantes places podria tenir i a quin preu.


El projecte


El projecte comprèn, a més de la construcció de l'estacionament, la reordenació de la superfície amb l'objectiu de modernitzar i harmonitzar la plaça.


La superfície destinada a l'aparcament agafa mitja plaça, en concret la zona a on es troba la benzinera. Precisament, la benzinera queda exclosa de l'àmbit d'actuació per evitar haver de traslladar l'estació de servei a una altra banda. La resta, des del carrer Pursiana i fins al carrer Dameto, es pot ocupar.


Condicions


Les propostes que es presentin hauran de contemplar algunes condicions:


. La proposta haurà de preveure la possibilitat d'una, dues o tres plantes soterrades depenent de la previsió de la demanda.
. Haurà de maximitzar el nombre de places a l'espai destinat a l'aparcament.
. Haurà d'estudiar la possibilitat que hi puguin aparcar els vehicles dels propietaris dels llocs de venda del mercat de Santa Catalina.
. El projecte haurà de tenir en compte el valor botànic de les espècies que hi ha a la plaça perquè es puguin mantenir en la mesura del possible.
. Haurà de contemplar la possibilitat d'ampliació de l'aparcament cap el costat nord de la plaça.
. Haurà de minimitzar la inferència de l'obra amb la circulació del carrer preveient els desviaments de trànsit necessaris.
. Haurà de preveure la possibilitat de places destinades a la recàrrega de cotxes elèctrics així com la previsió de recàrrega a totes les places destinades a concessió.
. Haurà d'estudiar les possibilitats constructives per tal de minimitzar l'afecció de les obres als veïns i usuaris de la plaça.


Els projectes que es presentin hauran de definir el número de places per planta i el pressupost total de l'obra depenent de si té una, dues o tres plantes.La Smap licita el projecte bàsic per a la construcció d'un aparcament soterrat a la Plaça Progrés


Data darrera modificació: 23 de març de 2023