Publicador de continguts


La Junta de Govern prorroga el servei d'atenció a víctimes de violència de gènere, infants i persones agressores


2 de novembre de 2011

Palma, 2 de novembre de 2011.- La Junta de Govern ha aprovat avui un grapat de mesures de en matèria de Benestar Social i Participació per millorar el funcionament d'aquesta àrea municipal. La pròrroga del servei d'atenció a víctimes de violència de gènere, la regularització de la justificació de subvencions a federacions d'associacions de veïns, la concesió de la condició d'utilitat publicomunicipal a diferents entitats i la modificació de la Comissió Avaluadora de subvencions són les principals mesures que ha donat a conèixer el portaveu del Govern municipal i tinent de batlia d'Economia, Hisenda i Innovació, Julio Martínez.

En concret, la Junta de Govern ha pres la decisió de prorrogar el servei d'atenció integral a víctimes de violència de gènere, tant a les dones víctimes com als seus fills i filles, i també el servei d'atenció a persones agressores.

La Junta de Govern ha seguit la recomanació dels tècnics de prorrogar aquest servei, que es troba actualment en procés de licitació fins el pròxim mes de febrer de 2012, quan es finalitzarà la nova adjudicació.

El portaveu del Govern municipal i tinent de batlia d'Economia, Hisenda i Innovació, Julio Martínez, ha destacat que "d'aquesta manera, el govern municipal aposta per mantenir aquest servei d'atenció integral a víctimes de violència de gènere, no només a dones víctimes sinó també als seus fills i filles i a les persones agressores".

La Junta de Govern també ha aprovat la regularització de la justificació de les subvencions a federacions d'associacions de veïns de l'any 2008 i també ha acceptat la reformulació de les subvencions de l'any 2011 de les dues federacions.

D'altra banda, el govern ha acordat atorgar la condició d'utilitat publicomunicipal a l'AAVV Bons Aires-Arxiduc, AAVV Canamunt- Ciutat Antiga, Fundació Respiralia i a l'Unió d'Associacions de Mallorca.

També dins el marc de mesures de Benestar Social i Participació, avui s'ha rectificat la convocatòria pública de subvencions per a despolititzar la Comissió Avaluadora. Durant la passada legislatura en aquesta Comissió hi predominaven els polítics. El nou govern vol canviar aquesta Comissió Avaluadora: s'hi dóna entrada a dues persones tècniques i es disminueix el nombre de polítics. "La intenció és despolititzar al màxim l'adjudicació de les subvencions per a realitzar activitats d'interès social", ha explicat Martínez.

Obres al baluard del Príncep

D'altra banda, el govern municipal ha acordat prorrogar per un termini de sis mesos l'execució de les obres de restauració i rehabilitació del passeig de ronda a les murades de Palma, al sector del baluard del Príncep, en les seves fases B i C. És una pròrroga per causes justificades i no imputables al contractista, i no suposarà cap cost per a l'Ajuntament de Palma.

Recuperació de servitud de pas al Portitxol

A més, la Junta de Govern ha acordat avui iniciar d'ofici l'expedient de recuperació de la servitud de pas al entre el vial municipal i el passeig del Portitxol. Es tracta d'una zona on la propietat no permet el pas. Atès que aquest pas és de domini públic, el govern ha acordat iniciar aquest expedient per a possibilitar la servitud de pas.

Modificació de la Relació de llocs de feina

El govern municipal també ha acordat avui modificar la Relació de llocs de feina. A partir d'ara, per a millorar la qualitat de servei de cara als ciutadans, els funcionaris de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) hauran de seguir un curs de capacitació.

PERI de la Calatrava

D'altra banda, la Junta de Govern també ha acordat complir una sentència del Tribunal Suprem relativa a la reordenació de volums al PERI de la Calatrava. S'havia fet una reordenació de volums amb un estudi de detall i el Tribunal Suprem ha dictaminat que la reordenació de volums no s'ha de fer d'aquesta manera. En compliment de la sentència, avui la Junta de Govern ha anul.lat aquest estudi de detall.


La Junta de Govern prorroga el servei d'atenció a víctimes de violència de gènere, infants i persones agressores

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023