Publicador de continguts


La Junta de Govern aprova els plecs per a la licitació del contracte de serveis de manteniment de zones verdes


6 de març de 2019

Palma, 6 de març de 2019.- El regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo A. Romero, ha explicat l'acord de Junta de Govern per a aprovar els plecs del nou contracte de servei mixts de gestió i conservació del patrimoni vegetal i infraestructures associades a aquest, a zones verdes, alineacions arborades, espais naturals i equipaments públics municipals de gestió directa del municipi de Palma.

Segons ha explicat Romero, aquest contracte implica una inversió total de 60.744.675,54 euros, tindrà una vigència de 4 anys –prorrogable per 2 més– i està dividit en 6 lots:

Lot 0. Servei de supervisió dels lots 1 a 5________ 2.903.630,09 euros
Lot 1. Zones verdes Llevant___________________ 18.405.452,31 euros
Lot 2. Zones verdes Ponent ___________________ 23.881.977,32 euros
Lot 3. Alineacions arbòries ___________________13.870.005,91 euros
Lot 4 (reservat a centres esp.) ______________886.987,57 euros
Lot 5 (reservat a centres esp.) ______________ 796.622,34 euros
Suma___________________ 60.744.675,54 euros

Amb el contracte es gestionaran les jardineres, espais verds, mobiliari urbà, àrees infantils, zones verdes no ordenades, espais naturals (com Bellver o el Carnatge, per exemple) i la jardineria de les escoles.

El regidor també ha explicat que aquests plecs impliquen el compliment de més de 80 normatives, des d'europees fins a autonòmiques. A més, en 2 dels 6 lots es reserva el dret a participar en el seu procediment d'adjudicació a centres especials de treball d'iniciativa social i d'inserció, en compliment de la Llei de contractes del sector públic.

El contracte també incorpora l'elaboració del projecte de reforma del viver municipal, un estudi de viabilitat d'una planta de producció de biomassa a partir de restes de poda, l'elaboració del Catàleg d'arbrat singular, un Pla de seguiment d'espècies al.lergògenes i tòxiques, una auditoria d'accessibilitat a parcs i àrees de joc, i la redacció del Pla director d'arbrat.

Per últim, ha assenyalat que 1.026.787,98 euros del total pressupostat són a petició de Pressuposts Participatius, destinats a reposició i remodelació d'espais.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023