Publicador de continguts


La Junta de Govern aprova la modificació del Pla estratègic de subvencions per tal d'incorporar-ne una de nova


15 de març de 2023

Palma, 15 de març de 2023.- La Junta de Govern ha aprovat la modificació del Pla estratègic de subvencions de l'Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per tal d'incorporar una nova línia de subvencions per al desenvolupament de plans i actuacions de millora de les associacions veïnals i les seves federacions.

L'objectiu d'aquests ajusts és donar suport en les despeses a les quals tota entitat veïnal ha de fer front, especialment que tenen a veure amb els nous reptes tecnològics, però també adaptar-se a les normatives dels darrers anys: Administració electrònica, Llei de protecció de dades, etc. perquè puguin fer front a la transformació digital, desenvolupar plans de voluntariat, despeses de protecció de dades i de riscs laborals, entre altres.

"Aquests darrers anys les entitats han fet front a canvis socials i nous fenòmens. El voluntariat i l'associacionisme han d'afrontar nous reptes i aquesta és una passa més per a avançar i garantir la continuïtat dels projectes per a la dinamització dels barris", ha explicat la regidora Clàudia Costa, qui ha subratllat el fet que "durant aquesta legislatura s'han destinat més de 3,7 milions d'euros a les entitats veïnals. Això és resultat de la convicció que cal enfortir el teixit associatiu per salut democràtica."

Aquesta nova línia que s'incorpora avui estarà dirigida a les associacions de veïns que treballen als barris de la ciutat de Palma i les seves federacions, tindrà un caràcter anual i estarà dotada de 100.000 euros l'any.

Recordem que, amb aquesta, s'hi han incorporat dues línies noves per a ajudar a associacions de veïns i les seves federacions durant l'actual legislatura. La primera fa referència a la compra de béns inventariables.

Els diners destinats a subvencions creixen dels 1,7 milions de 2019 als 3,7 actuals, la qual cosa suposa un creixement de més de 2 milions d'euros en quatre anys.

Data darrera modificació: 16 de juny de 2023