Publicador de continguts


L'Ajuntament liquida el pressupost de 2009


16 de juny de 2010

L'Ajuntament de Palma ha liquidat el pressupost de l'any 2009 amb un dèficit inferior al milió d'euros, concretament de 887.262 euros. És un resultat que es pot considerar positiu i que reflecteix uns comptes municipals pràcticament equilibrats en una situació econòmica de crisi generalitzada. La junta de govern celebrada avui matí ha aprovat la liquidació.


El dèficit amb que es tanca l'exercici de 2009 és inferior al de 2008, que va ser de 2,5 milions d'euros.


La liquidació dels comptes propis de l'Ajuntament suposa una desviació molt moderada, del 0,186%, del pressupost inicial de 2009. El percentatge de desviació pressupostària és molt inferior a l'autoritzat pel Ministeri d'Economia i Hisenda com a límit pel compliment de l'estabilitat pressupostària en 2009 i que es fixa en el 5,17%. Aquest fet permet considerar que l'Ajuntament de Palma es troba en una situació d'estabilitat, d'equilibri pressupostari, bastant lluny dels límits màxims permesos, que per 2009 hauria estat de 20,2 milions.


Aquesta situació de pràcticament equilibri pressupostari ha estat possible tot i el descens d'ingressos que durant 2009 també s'ha produït, a causa principalment de la baixada dels ingressos derivats de l'activitat de la construcció.


La situació d¿equilibri pressupostari ha estat possible perquè durant 2009 ja es varen prendre mesures d¿austeritat que han permès tancar l¿exercici de 2009 amb bons resultats i que també tindran repercussions positives en el de 2010.


Data darrera modificació: 13 de març de 2023