Publicador de continguts


L'Ajuntament interposa demandes contra les companyies de telefonia mòbil


8 de setembre de 2010


. L' Institut Municipal de Protecció del Consumidor converteix en la primera administració municipal en posar una demanda per la utilització de clàusules abusives als contractes de companyies de telefonia mòbil


. Algunes companyies ja han adaptat parcialment les seves clàusules a petició de l'IMPC

L'Ajuntament interposa demandes contra les companyies de telefonia mòbil

L'Institut Municipal de Protecció del Consumidor (IMPC) de l'Ajuntament de Palma ha interposat demandes contra companyies operadores de telefonia mòbil, com a conseqüència de la campanya de control dels condicionats generals utilitzats per les companyies de telefonia mòbil en la contractació amb consumidors.


S'estima que els resultats d'aquesta actuació afectaran a més del 90% dels consumidors de telefonia mòbil i repercutirà en més de 50 milions d'usuaris de tot el territori espanyol.


Malgrat que els drets dels consumidors ja estan regulats amplament, aquests es veuen vulnerats sistemàticament als contractes d'adhesió. Alguns exemples dels incompliments de la legalitat son el següents:


* Limitació al dret de desistiment
* Clàusules de limitació de responsabilitat per danys i perjudicis generats per les operadores
* Incompliment de la normativa de protecció de dades
* Manca d'informació sobre els preus, fent referència a la publicació de tarifes
* Manca de reciprocitat
* Ús de termes ambigus


Aquesta interposició de demandes és ja un èxit, ja que tal com varem informar, algunes companyies ja han adaptat parcialment el seu clausulat a la legalitat. Tenir èxit amb una sola clàusula justificaria plenament aquestes demandes


Cal destacar que l'ànim de l'IMPC ha estat en tot moment el d'obrir el diàleg amb les companyies, amb la finalitat de garantir que els contractes es fan d'acord a la legalitat vigent. Seguim avançant amb la posada en pràctica d'un conveni de bones pràctiques pel sector de telefonia mòbil, al qual esperem que s'adhereixin el major nombre de companyies possible.


L'Ajuntament de Palma, com a administració més propera als ciutadans, exerceix a través de l¿IMPC la protecció activa dels drets dels ciutadans en tant que consumidors. La interposició de demandes encaixa amb aquesta nova manera de protegir els drets dels consumidors, oferint protecció integral a la ciutadania.

Data darrera modificació: 23 de març de 2023