Publicador de continguts


L'Ajuntament i Unicef signen el Conveni que reconeix Palma com a Ciutat Amiga de la Infància


2 d’abril de 2019

L'Ajuntament es compromet a promoure que infants i adolescents comptin amb espais propis per a generar propostes com el Consell de la Infància

Unicef Comitè Espanyol va atorgar a Palma el Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància el novembre de 2018

Palma, 2 d'abril de 2019.- L'Ajuntament i Unicef Comitè Espanyol han signat avui el Conveni que reconeix Palma com a Ciutat Amiga de la Infància. El batle de Palma, Antoni Noguera, va recollir el Segell de Reconeixement el passat mes de novembre en un acte a Oviedo.

El Conveni estableix el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància per un període de quatre anys i compromet l'Ajuntament a informar, sensibilitzar i dinamitzar la ciutadania, promoure la participació infantil i actuar a favor dela infància en tots els àmbits possibles, d'acord amb les seves competències. Així mateix, aquest Conveni també compromet l'Ajuntament a promoure que infants i adolescents comptin amb espais propis per a generar propostes, com el Consell de la Infància i l'Adolescència. L'Ajuntament col.laborarà en les campanyes de sensibilització i les crides de suport a situacions d'emergències que realitzi Unicef Comitè Espanyol.

De la mateixa manera, s'estableix el compromís entre ambdues parts de mantenir canals d'informació, diàleg i col.laboració eficaços per a desenvolupar, millorar de forma contínua i innovar en les polítiques locals d'infància i adolescència. L'Ajuntament presentarà un informe intermedi abans de desembre de 2020 per a avaluar el grau de compliment del projecte fins al moment.

Consell de la Infància

La constitució del Consell de la Infància i l'Adolescència ha estat una de les mesures més importants a l'hora d'aconseguir el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància.

El programa "Ciutats amigues de la infància" té com a objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els drets del nin (ONU, 1989), de la qual el nostre país és signatari, a l'àmbit dels governs locals. Aquest programa té com a pilars fonamentals dissenyar polítiques públiques eficaces que es basin en la Convenció sobre els drets del nin, la promoció de la participació infantil i adolescent i l'impuls d'aliances entre tots els actors relacionats amb la infància a nivell municipal.

A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Espanyol reconeix els governs locals que compleixen els requisits establerts a aquest efecte, els quals es recullen a les Bases de la Convocatòria Segell CAI 2017-2018.

Més informació a https://infancia.palma.cat