Publicador de continguts


L'Ajuntament destinarà 2.100.000 euros en subvencions per a associacions de veïns de Palma i les seves federacions


13 d’octubre de 2021

Palma, 13 d'octubre de 2021.- El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, ha present avui les subvencions per a associacions de veïns de Palma i les seves federacions per al període 2022-2024.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és afavorir la cooperació entre l'Ajuntament i el sector associatiu sense ànim de lucre, fomentant la participació del teixit social, impulsant el treball en xarxa entre entitats i millorant la cohesió social del seu entorn i la ciutat.

En total s'hi destinaran 2.100.00 euros, amb una distribució de 700.000 euros per any. Se'n podran beneficiar aquelles entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes a Palma, associacions veïnals i federacions exclusivament veïnals.

L'Àrea de Participació Ciutadana preveu, a més, aprovar les pròximes setmanes una nova línia d'ajuts per a la dotació de béns inventariables. Aquesta convocatòria destinarà 50.000 cada any per a la compra de material inventariable, com per exemple equipaments informàtics, per a la realització d'activitats socioculturals i la dinamització de la participació ciutadana.

L'Ajuntament de Palma ha desenvolupat una llarga tradició de relació i suport a les entitats ciutadanes i, en particular, a les associacions veïnals. D'aquesta manera contribueix a la construcció d'una societat més democràtica i participativa. Aquests ajusts permeten donar suport al funcionament i les activitats que realitzen les associacions i federacions veïnals com les festives, socioculturals i socioeducatives, així com de sensibilització i dinamització de la participació.

Per al regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, aquesta línia de subvencions "és molt important per a enriquir i donar una empenta al teixit associatiu de la ciutat, que ha estat fonamental durant el covid, i que ara, gràcies a aquesta convocatòria, podrà presentar projectes ben acurats i definits que els permetin tenir un finançament durant un període llarg de temps. Això, alhora, els permetrà consolidar el seu funcionament, generant projectes i iniciatives comunes a diferents barriades de ciutat." Jarabo ha afegit que "aquest Ajuntament ha desenvolupat una llarga tradició de relació i implicació amb les entitats ciutadanes i, en particular, amb les entitats veïnals. Així contribuïm a la construcció d'una societat més democràtica i evidentment més participativa."

El termini de presentació de projectes és del 20 d'octubre (l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears) fins al 18 de novembre. Les sol.licituds s'han de presentar mitjançant la Seu electrònica de l'Ajuntament de Palma o a través del Registre Electrònic General.

L'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior han adoptat mesures per a facilitar i flexibilitzar l'execució del projecte subvencionat, així com la simplificació dels tràmits administratius. Per tal de facilitar la comprensió de les bases, des de l'Àrea de Participació Ciutadana s'han editat una guia descriptiva i un vídeo explicatiu. Així mateix es farà una jornada de formació específica per a aquest tema.

Data darrera modificació: 20 de desembre de 2022