Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma millora l'enllumenat al Coll d'en Rabassa


27 de juliol de 2010

L'Ajuntament de Palma ha millorat l'enllumenat urbà al Coll d'en Rabassa en resposta a la petició dels veïns d'aquesta barriada, el que ha suposat una inversió d'uns 40.000 euros.


L'objectiu de l'Ajuntament de Palma ha estat millorar el nivell i l'eficiència de la il.luminació en aquesta zona, així com augmentar la seguretat i la confortabilitat al carrer.


Les accions s'han duit a terme concretament als carrers de Moisès, Sefora, Josuè, Judit, Ester, Rut i Salomó, i doten el carrer de noves lluminàries més eficients, per a la qual cosa:


- S'ha retirat la instal.lació amb lluminàries obertes i làmpada de 125 W de vapor de mercuri i el cablejat nuu.


- S'han instal.lat 38 noves lluminàries tancades amb làmpada de 100 W de vapor de sodi d'alta pressió de major eficiència lumínica, i s'ha substituït el cablejat deteriorat per un altre de trenat, amb el canvi dels equips antics.


- S'ha retirat un quadre de comandament i de control obsolet i s'han connectat les noves línies a un quadre existent.


Aquesta actuació garanteix una millor il.luminació a les voravies i, consegüentment, augmenta la seguretat dels vianants.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023