Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma ingressarà 12,5 milions d'euros amb el Pla de Control i Inspecció Tributària


23 de novembre de 2011

Palma, 23 de novembre de 2011.- La Junta de Govern ha aprovat avui el Pla de Control i Inspecció Tributària. Aquest Pla té com a objectiu complir el compromís de l'equip de govern de combatre el frau fiscal i també una tasca de pedagogia per donar a conèixer als ciutadans la totalitat dels imposts que s'han de pagar.

L'Ajuntament preveu que amb l'aplicació d'aquest Pla s'ingressin un total de 12,5 milions d'euros. Segons ha explicat el portaveu municipal i tinent de batle d'Economia, Hisenda i Innovació, Julio Martinez, aquests ingressos ajudaran a no pujar els imposts municipals als ciutadans.

El tinent de batle d'Economia, Hisenda i Innovació ha demanat als palmesans que estiguin al corrent dels seus tributs i regularitzin de forma voluntària la seva situació per estalviar-se les corresponents sancions.

Reestructuració de personal a Batlia

Un altre punt de la Junta de Govern acompleix el compromís del batle de Palma de renunciar als cotxes oficials a disposició personal de Batlia. La primera mesura és que aquests vehicles deixen de ser cotxes oficials de Batlia i passen a ser cotxes oficials de Protocol, al servei de tots els regidors i regidores.

Es redueix el número de xòfers, passant de sis a cinc. A més, dos d'aquests xòfers tindrà un horari flexible, la qual cosa elimina majoritàriament les hores extra.

A més, s'ha aprovat una reestructuració del personal adscrit a Batlia, que implicarà un estalvi total en el capítol d'hores extra. A partir d'ara, el personal tindrà dedicació a requeriment de batlia, la qual cosa elimina el pagament d'hores extra.

Una altra mesura de contenció de la despesa és que a partir d'avui es donen de baixa de la plantilla de l'Àrea de Batlia els càrrecs de cap de servei secretària particular de Batlia, tècnic de gabinet de Batlia i cap de servei de Protocol. Aquests tres llocs de feina es donen de baixa, atès que ara estan desocupats i la intenció de l'equip de govern és no ocupar-los.

Pla Director de Festes

Dins el marc de la política d'austeritat i contenció de la despesa pública, la Junta de Govern ha acordat també la suspensió provisional de la vigència Pla Director de Festes Populars fins que la situació econòmica el faci viable la seva aplicación pràctica. Aquesta suspensió provisional no implica la eliminació de cap festa popular de Palma.

Foment del català

L'equip de govern ha aprovat també el conveni de col.laboració amb el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (COFUC) . Aquests cursos fins ara costaven 350.000 € i passen a una despesa de 180.000€. L'aportació de l'Ajuntament de Palma passa de 70.000€ a 30.000€. El portaveu municipal ha explicat que, tot i la política d'austeritat, existeix un compromís de foment de l'ús de la llengua i s'ha optat per la reducció de l'aportació i no eliminar aquests cursos del COFUC.

Seguretat a les platges

La Junta de Govern ha aprovat a més, l'inici de l'expedient administratiu del contracte de serveis de seguretat a les platges per als anys 2012-2013, que surt amb un preu de licitació un 10% inferior a l'actual, en aplicació de la política d'austeritat. Aquest estalvi pot ser major segons l'oferta que guanyi el concurs.

Camp Redó

La Junta de Govern ha aprovat cinc permutes amb propietaris dels habitatges del bloc XII de Camp Redó, que finalment no serà remodelat per inviabilitat econòmiques. Aquestes cinc famílies estan d'acord amb realitzar la permuta en les condicions que oferia l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Palma ingressarà 12,5 milions d'euros amb el Pla de Control i Inspecció Tributària

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023