Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma impulsa una participació més àmplia i directa amb el nou protocol de pressuposts participatius


27 de setembre de 2010

. El protocol s'ha tramès als grups municipals i ara serà traslladat a les entitats ciutadanes.


El Tinent de Batlessa i Regidor de l'àrea de Benestar Social, Treball, Participació i Cultura, Eberhard Grosske, ha presentat avui la proposta de l'equip de govern per a l'implementació d'un nou protocol de pressuposts participatius a l'Ajuntament de Palma. A l'acte també ha assistit Joan Font, director general de participació ciutadana.


Font ha explicat que Palma va acollir el passat mes de juny unes jornades de participació ciutadana, on es van debatre en profunditat els pressuposts participatius: la seva implantació, els objectius que es persegueixen, i també els reptes que s'afronten de cara al seu funcionament satisfactori. En aquestes jornades es va comptar amb representants de la regidoria de participació de l'Ajuntament de Sevilla, que és un dels municipis més avançats en aquesta matèria.


A partir de les conclusions que es van extreure d'aquestes jornades s'ha elaborat el nou protocol de pressuposts participatius que es pretén implantar a Palma. Grosske ha explicat que els pressupostos participatius han tingut una posada en marxa gradual, degut a que iniciar un procés participatiu en aquesta matèria representa un gran canvi i una adaptació a una nova realitat, tant per part de la ciutadania com de la pròpia administració. En aquesta línia, el nou protocol dona una passa qualitativa en el procés que actualment està ja en marxa. Concretament, Grosske ha explicat que la nova proposta suposa dos canvis importants:


1. Impulsar una presa de decisions pressupostàries amb una perspectiva territorialitzada.

2. Possibilitar la participació directa de la ciutadania (i no nomes les entitats) en la presa de les decisions.


Com és el procés participatiu?


La participació ciutadana en l'elaboració dels pressupost s'estructurarà en quatre àmbits:


1. Audiències de veïns: els consells de barri hauran de convocar una audiència amb tots els veïns i veïnes dels barris adscrits al consell, on es podran formular propostes individuals en relació als pressuposts municipals.

2. Consells de Barri: recolliran totes, valoraran i votaran les propostes dels habitants del barri i les transmetran al consell de districte.

3. Consells de Districte: valoraran les propostes presentades per tots els consells de barri pertanyents al districte i les elevaran al consell social de la ciutat.

4. Consell Social de la Ciutat: valorà les propostes gestionades a través dels consells de districte i de barri i les traslladarà a l'equip de govern municipal.


Quin és l'àmbit de participació?

La presa de decisions pressupostàries per part dels ciutadans es concentra sobretot en les partides de projectes i inversions, on la ciutadania podrà definir les seves prioritats sempre partint de la realitat del territori. Així mateix, cada àrea de govern podrà sotmetre al procés participatiu aquelles partides pressupostàries que siguin susceptibles de compartir amb la ciutadania, com és per exemple, el cas de les subvencions.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023