Publicador de continguts


L'AJUNTAMENT DE PALMA AMPLIA UN 47% EL SERVEI D'ACOLLIMENT A LES FAMÍLIES


10 de novembre de 2011

Les àrees d'Habitatge, Igualtat i Benestar Social acorden destinar el nou edifici municipal de carrer Socorro a aquest servei

Això suposarà un estalvi de més de 100.000 €, que podran destinar-se a ampliar encara més el servei si fos necessari

Palma, 10 de novembre 2011.-El SADIF (Servei d'acollida de dons i família) és un servei municipal d'acolliment temporal que atén a famílies en situació de vulnerabilitat per dificultats d'habitatge i a dones víctimes de violència de gènere.
Actualment aquest servei disposa de dos edificis, un d'ells en règim de lloguer i un altre cedit pel Institut Balear de la Dona, a més de dos pisos de titularitat municipal.

A dia d'avui el servei destinat a famílies té una capacitat d'atenció per 38 persones, que ja s'ha constatat que són insuficients, per la qual cosa algunes d'aquestes famílies són acollides en pensions. A més, l'últim informe del CES detecten a Balears el percentatge més elevat de llars en risc de pobresa de tota Espanya, situant-se en el 22,3%.

És deure les administracions públiques prevenir situacions de risc social i establir, així, les prioritats en l'acció pública. Per aquest motiu i per fer front a aquesta nova realitat, l'Ajuntament de Palma augmentarà el servei d'acolliment a famílies.

Per a això, les àrees d'Habitatge, Igualtat i Benestar Social han acordat destinar el nou edifici municipal de carrer Socorro, pensat en un primer moment per realitzar un projecte pilot intergeneracional, a l'aquest servei d'acolliment a famílies, que a dia d'avui és més prioritari.

D'aquesta forma, el servei que abans albergava l'edifici en règim de lloguer es traslladarà a aquest nou edifici municipal, la qual cosa suposarà un estalvi de 60.000 € anuals. Amb això, a més, s'incrementarà el nombre de places en un 47%, passant de 38 a 56.

D'altra banda, aquesta nova ubicació possibilitarà un estalvi de 44.000 € en pensions en augmentar-se en nombre de places.

Aquesta decisió, per tant, no solament suposa l'augment en un 47% de les places d'acolliment per a famílies, també un estalvi de més 100.000€, que podran destinar-se a ampliar encara més aquest servei si fos necessari.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023