Publicador de continguts


L'Ajuntament convoca ajudes en matèria d'eficiència energètica i sostenibilitat per al petit i mitjà comerç de Palma


2 de novembre de 2010

L'Àrea de Relacions Institucionals, Turisme, Comerç i Consum, ha convocat la concessió de petites ajudes als petit i mitjà comerç de la ciutat de Palma, que acreditin l'adopció de mesures en matèria de millora de la eficiència energètica i sostenibilitat.


Es una línia d'ajudes dirigida a establiments comercials que es dediquen a l'activitat de venta al detall.


Aquesta línia de subvencions està dotada amb 100.000 euros que provenen del pressupost vigent de la Direcció General de Comerç per a 2010, i la concessió, s'ajusta a la normativa vigent en matèria de subvencions a nivell estatal i autonòmic.


Les ajudes consistiran en el pagament de les factures que acreditin la despesa en matèria de millora d'eficiència energètica i sostenibilitat fins a un màxim de 200 euros per comerç. Per tant, s'espera que l'abast d'aquestes ajudes arribi a un màxim de 500 petits i mitjans comerços de la nostra ciutat.


Les ajudes es concediran per actuacions en matèria de eficiència energètica i sostenibilitat compreses entre juny de 2009 i setembre de 2010.


Les esmentades actuacions objecte de subvenció, impliquen vincular els plantejaments econòmics a les solucions ambientals que afavoreixin la salut de les persones i millorin el medi ambient. (Concretament, es tindran en compte aquelles actuacions relatives a l'estalvi d'aigua, energia i recursos, minimització de soroll i de l'emissió de CO2, així com la implantació de sistemes de gestió ambiental.)


L'Ajuntament convoca ajudes en matèria d'eficiència energètica i sostenibilitat per al petit i mitjà comerç de Palma

Data darrera modificació: 23 de març de 2023