Publicador de continguts


L'Ajuntament condicionarà tres espais de convivència canina que sumen 51.000 metres quadrats


1 d’octubre de 2010

. Aquesta iniciativa està recolzada per una comissió integrada per tècnics municipals, veterinaris i associacions de protecció animal

. Ara es començarà a adequar la zona de la falca verda amb vegetació, senyalització, tancaments i mobiliari adequats

. En total a principis de l'any que ve s'hauran habilitat uns 51.000 metres quadrats


Per tal de dotar Palma d'espais grans on els cans puguin anar a lloure amb seguretat i sense provocar molèsties des de l'àrea de Salut, juntament amb l'àrea d'Infraestructures, s'ha planificat adequar tres parcs a Palma que esdevinguin zones de convivència canina.


Aquests espais, que s'adequaran amb una vegetació, uns tancaments, senyalització i mobiliari urbà adients, formaran part d'un programa pilot que ha comptat amb el suport d'una comissió tècnica integrada per tècnics i representants polítics de les àrees d'Infraestructures, Salut, Parcs i Jardins, Policia i Medi Ambient de l'Ajuntament de Palma; a més de comptar amb representants del Col.legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB), Baldea, Centre Caní Internacional, Societat Protectora d'Animals i Plantes, Once.

Aquesta iniciativa, a més, fou aprovada per unanimitat al debat de l'estat de la ciutat.


Tot i que en aquests espais els cans podran anar a lloure es vetllarà perquè es compleixen una sèrie de normes:


. Els cans catalogats com a potencialment perillosos segons la llei 50/1999 de 23 de desembre no podran circular a lloure en cap cas, ni anar sense morral. Com a màxim cada usuari podrà portar un ca d'aquestes característiques i haurà de portar la preceptiva llicència municipal per a la seva tinença.

. Així mateix aquells cans que tinguin un caràcter manifestament agressiu hauran de portar morral.

. Queda prohibit l'abandonament d'excrements que puguin produir els cans dins d'aquest espai. Els propietaris sota la seva responsabilitat han de recollir aquests excrements.

. Els propietaris d'animals que circulin dins aquest espai hauran de dur la documentació de l'animal legalment exigida.


Cursos de convivència per a propietaris i seguiment del funcionament


Per tal de fomentar el compliment d'aquestes normes de convivència l'Ajuntament,quan entrin en funcionament aquests nous parcs, impulsarà a més cursos de convivència canina que s'impartiran en diferents sessions tant al Centre Municipal de Protecció Animal de Son Reus com als diferents parcs que s'han creat recentment.


Així mateix, la comissió realitzarà un seguiment de les necessitats que es detectin en aquests nous espais.


51.000 metres quadrats habilitats per a cans a principis d'any


1)Parc de la Falca Verda


La setmana que ve s'iniciaran les tasques per adequar un total de 14.000 metres quadrats al solar comprès entre el carrer Andreu Torrens i el torrent de Sa Riera (al costat de l'estadi Lluís Sitjar i davant d'Es Fortí).


Es tracta d'un solar municipal on s'invertiran 149.695 euros més IVA procedents del contracte amb l'empresa Jardineria y Riegos Azahar per tal de netejar-lo, nivellar els terrenys i fer tancaments adequats.


Així, per una banda es netejarà el solar i aprofitant la terra existent s'anivellarà el terreny. Es realitzarà un tancament nou a la zona que limita amb el carrer Andreu Torrens seguint les característiques del Parc de Sa Riera. Així mateix es renovarà el tancament que existeix actualment des del carrer Sínia d'en Gil. Es dotarà aquest espai d'un accés per a vianants i un altre per als vehicles del servei de neteja.


En total es sembraran 20 arbres procedents del viver municipal de diferents espècies que crearan ombra i un total de 150 arbusts. Així mateix es disposarà d'un abeurador per a cans i el parc comptarà amb 10 bancs, 15 papereres i 8 sanicans.


Es preveu que les tasques d'adequació durin uns dos mesos.


2)Parc de Sa Ribera


Situat a Platja de Palma aquest Parc compta amb una dimensió d'uns 18.000 metres quadrats i horari il.limitat d'ús. Es preveu dur a terme una inversió mínima per tal d'adequar-ho com espai de convivència canina. Així, es reforçarà la senyalètica i els tencaments de les zonse infantils i s'incorporaran papereres i sanicans.


3)Parc del Sagrat Cor


Es tracta d'un parc d'uns 19.000 metres quadrats amb un horari d'obertura limitat.


L'horari habilitat per a cans serien les dues primeres hores del matí (de 8 a 10) i les dues darreres hores de l'horabaixa (20 a 22 hores).


L'Ajuntament condicionarà tres espais de convivència canina que sumen 51.000 metres quadrats

Data darrera modificació: 23 de març de 2023