Publicador de continguts


L'Ajuntament aprova una nova valoració per enderrocar el Sayonara i construir un aparcament per al Terreno


4 de novembre de 2010

-Els tècnics informen del estat de runa l'hostal Sayonara i rebaixen el preu d'expropiació fins a 726. 596 euros


-La junta de govern ha aprovat avui l'acord pel qual es trasllada la nova proposta de preu als propietaris, que fixa un preu zero per l'edifici i només quantifica el solar i resta el cost de demolició


-Totes les valoracions anteriors (fins a quatre) situaven el preu entre 1,2 i 1,4 milions d'euros


-És la primera vegada que un equip de govern de Cort considera la ruïna d' un immoble en un procés d'expropiació i, a partir d'ara, serà un criteri que s'incorporarà sempre


-L'Ajuntament confia que la propietat mantingui el seu compromís, a pesar de la discrepància en el nou preu, de permetre l'ocupació del solar perquè l'execució del projecte pugui començar de forma immediataPalma, 3 de novembre.- La junta de govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui una nova valoració, més baixa, de l'immoble de l'hostal Sayonara (en la barriada de El Terreno) i ha donat llum verda a que es traslladi als propietaris l' acord sobre el nou preu per, així, poder resoldre el procés d'expropiació, executar de forma immediata la demolició de l'edifici i convertir el solar en un espai públic enjardinat que albergarà un aparcament públic, tal i com té previst l'Ajuntament.


L' expropiació de l'immoble del Sayonara és la primera passa per dur endavant el projecte (finançat amb fons del Plan E) de rehabilitació i recuperació d'un espai públic a la barriada de El Terreno mitjançant la construcció d'un aparcament enjardinat en superfície i aquest és l'objectiu que avui ha reafirmat la junta de govern.


L'Ajuntament confia que la propietat mantingui el seu compromís, malgrat la discrepància en el nou preu, de permetre l'ocupació del solar perquè l'execució del projecte pugui començar de forma immediata.


Amb l'autorització d'ocupació, es podrà adjudicar de manera definitiva les obres de demolició i del nou aparcament i a la vegada que es sol.licitarà la corresponent pròrroga al Govern de l'Estat per tal de poder executar el projecte càrrec dels fons estatals.


El projecte d'aparcament ajardinat té un pressupost de 450.000 euros i donarà feina a 15 persones.
Nova valoració


El canvi principal que suposa la nova valoració per a l'expropiació, que queda fixada en 726.596 euros, per davall de les quatre valoracions fetes, radica en l'emissió d'un informe del Servei de Protecció dels Edificis i ITEs, a petició de la regidora d' Urbanisme, Yolanda Garvi, que diu que l' edifici de l'hostal Sayonara es troba en situació de runa econòmica i urbanística.


Aquesta situació es tradueix en que el valor de l' edificació es zero i que únicament es considera el valor del solar on s'ubica aquest. Igualment, del valor del solar s'ha de descomptar el cost de la demolició de l'edifici, de manera que el preu final de l'expropiació es fixa en 726.596 euros.


Precisament va ser la possibilitat d'incloure el projecte d'aparcament en el solar del Sayonara en els projectes del Plan E la que va motivar en gener de 2010 l'inici d'expedient expropiatori del Sayonara.


Tot i així, cal recordar que va ser en la passada legislatura quan es va fer una primera valoració per expropiar el Sayonara i aquesta es va fixar en 1,29 milions(en 2007) per part de l'Ajuntament.


Arrel de la inclusió del projecte d'aparcament, enguany, en el Pla E, es va aprovar en gener de 2010 una nova valoració dels tècnics municipals que fixava el preu de l'expropiació de 1,39 milions d'euros.


Posteriorment, en el ple ordinari de febrer i a petició del PP, en el decurs del debat, la regidora d'Urbanisme, Yolanda Garví, va adquirir el compromís de demanar una nova valoració del preu d'expropiació.Informe del Servei de Protecció d'Edificis


Aquesta nova valoració (externa) es va encarregar al reconegut arquitecte Pedro González Nebreda, el qual va fixar; en juny de 2010, el preu en 1,456 milions. Aquest dictamen va ser traslladat a la cap del Departament de Valoracions, Projectes i Informació Urbanística, que, analitzant tot l'expedient, va emetre informe en agost de 2010 fixant el valor de l'expropiació en 1,304 milions.


Tot i que totes les valoracions fetes (quatre), tant pels tècnics municipals com per l'arquitecte extern, es situen en xifres similars (entre 1,2 i 1,4 milions) i, per tant confirmen el seu valor, l'informe de l'arquitecte Pérez Nebreda apunta una circumstància: la possible situació de runa de l'edifici. Aquesta possibilitat que es planteja du als responsables d'Urbanisme a reclamar als tècnics del Servei de Protecció dels Edificis informe sobre aquest extrem.


El 7 d'octubre l'informe del Servei de Protecció dels Edificis i ITEs de l'àrea d'urbanisme determina que l'estat de l'hostal és de runa econòmica i urbanística. D'aquest fet es deriva una cinquena i definitiva valoració, que és la que fixa en 726.566 euros i la que avui ha aprovat la junta de govern.


Destacar que és la primera vegada a l'Ajuntament de Palma que en un procés d'expropiació es pren en consideració si una construcció està o no en situació de runa.Un espai públic al Sayonara

Les obres de l'aparcament enjardinat de El Terreno començaran un cop s'hagi expropiat i enderrocat l'hostal Sayonara i donaran feina a 15 persones.

L'objectiu del projecte és recuperar un espai públic a través de l'habilitació d'un aparcament per a residents situat entre els carrers 2 de Maig i Josep Villalonga que permetrà millorar el problema d'estacionament de la zona. A més, també permetrà donar resposta a una reivindicació històrica dels veïnats de la zona.

El projecte preveu la creació d'un aparcament públic amb 30 places d'estacionament per a vehicles, dues places per a persones amb discapacitat i 2 àrees per a aparcaments de bicicletes. La superfície aproximada serà d'uns 1.270 metres quadrats entre les diferents alineacions. L'aparcament es trobarà entre els números 82 i 84 del carrer Josep Villalonga i els números 48 i 50 del carrer 2 de maig. S'hi podrà accedir des dels dos carrers. El projecte també inclou la construcció de les canalitzacions necessàries per a la xarxa de drenatge i la xarxa d'enllumenat.

A més de les places d'estacionament per a vehicles, també es senyalitzaran dues zones específiques per a operacions de càrrega i descàrrega, una decisió que es va adoptar a petició dels veïns i veïnes de la zona, que detectaren una mancança d'aquest tipus de zones. Els vehicles particulars hi podran aparcar els vespres, fet que possibilitarà que durant les nits el número d'aparcaments pugi fins els 36, aproximadament.

L'aparcament es construirà a diferents nivells, una solució que permetrà salvar el desnivell existent entre els carrers 2 de Maig i Josep Villalonga i, per tant, es podran crear dos accessos, un des de cada carrer. L'obra es completarà amb la sembra de vàries alineacions arbòries.

Un cop s'hagi enderrocat l'hostal Sayonara, s'aprofitarà el material de l'enderroc per a la construcció de l'aparcament. Abans, es separarà l'acer de l'estructura així com els materials no aptes. D'aquesta manera, s'omplirà el solar adjacent a l'hostal, que és de propietat municipal i actualment es troba buit, amb el material procedent de la demolició. Es construiran murs de contenció que serviran per crear els diferents nivells, on s'habilitaran els estacionaments.


L'Ajuntament aprova una nova valoració per enderrocar el Sayonara i construir un aparcament per al Terreno

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023