Publicador de continguts


L’Ajuntament aprova les esmenes per a poder inscriure la reparcel·lació de la Façana Marítima al Registre de la Propietat


10 de juliol de 2024

El projecte estava sense registrar des de març de 2023 per deficiències tècniques

El tràmit desbloqueja i agilitza el projecte de Museu d’Art Contemporani a l’edifici de GESA

Palma, 10 de juliol de 2024.- la Junta de Govern celebrada avui matí ha aprovat inicialment les esmenes per a poder inscriure la reparcel·lació de la Façana Marítima-Sector Llevant al Registre de la Propietat i tancar el buit legal que va tenir el projecte des de principis de 2023.

Cal recordar que l’anterior equip de Govern va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació d’aquesta zona el juliol de 2022 i que el desembre del mateix any va aprovar el text definitiu en Junta de Govern. No obstant això, el març de 2023, el Registre de la Propietat núm. 3 va suspendre la inscripció de la reparcel·lació en detectar diverses deficiències de caràcter tècnic.

Davant aquesta situació irregular, i per a corregir les esmentades deficiències, des de l’Àrea d’Urbanisme s’han redactat les esmenes i se sol·licitarà al Registre l’afectació de les finques que conformen l’àmbit d’actuació, que inclou les obres d’urbanització de l’entorn per valor de 2,4 milions d’euros.

Una vegada que l’acord adoptat avui estigui publicat al BOIB s’obrirà un període d’exposició pública perquè s’hi puguin presentar al·legacions.

Aquesta reparcel·lació, entre d’altres, afecta l’edifici de GESA, i amb aquest tràmit es desbloqueja i agilitza el projecte del Museu d’Art Contemporani anunciat pel batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, a l’espai.

Data darrera modificació: 10 de juliol de 2024