Publicador de continguts


Encesa del nou enllumenat del carrer Selva a la barriada del Rafal Nou


12 de novembre de 2010

. L'Ajuntament de Palma ha dotat el carrer de Selva d'un nou enllumenat en resposta al compromís adquirit en la millora dels barris de Palma i més concretament en resposta a les peticions de l'associació de veïns del Rafal Nou.


. Els veïns cediren el manteniment dels vials de Sencelles, Búger, Llubí i Escorca a l'Ajuntament mitjançant la firma d' un conveni entre l'Ajuntament de Palma i l'Associació de Veïns del Rafal Nou el passat abril de 2009.


La presidenta del Districte Llevant i regidora de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palma, Begoña Sánchez, acompanyada per la directora general de l'Àrea d'Infraestructures, Virginia Abraham, i els veïnats de la barriada del Rafal Nou, han duit a terme l'encesa del nou enllumenat del carrer de Selva.


L'Ajuntament de Palma ha dotat el carrer de Selva d'un nou enllumenat en resposta al compromís adquirit en la millora dels barris de Palma i més concretament en resposta a les peticions de l'associació de veïns del Rafal Nou.


Aquest projecte, amb un pressupost de 75.350 s'ha finançat amb el fons de sostenibilitat local del Pla ES i ha permès la creació de 8 llocs de feina.


Les accions que s'han duit a terme i que doten aquesta via de més del doble de punts de llum dels existents anteriorment són l'adequació de les línies elèctriques existents i la millora de l'enllumenat, per a la qual cosa:


- S'han construït canalitzacions soterrades.


- S'ha incrementant la il'luminació substituint els 4 suports existents per 10 nous suports de 6 metres d'alçada, que permeten il'luminar la calçada i les voravies, la qual cosa augmenta en 20 punts de llum i garanteix una millor il'luminació a les voravies i, com a conseqüència, incrementa la seguretat dels vianants.


- S'han remodelat les línies elèctriques. S'han adequat les línies existents a la normativa vigent i s'ha connectat a un quadre de comandament, que incorpora un reductor de flux lumínic que de forma programada actua les hores de poca activitat i aconsegueix un estalvi energètic d'un 40% .


Amb aquesta actuació es completa la dotació i la millora de l'enllumenat públic a la barriada del Rafal Nou que començà als carrers de Sencelles, Búger, Llubí i Escorca, els quals fins al passat març de 2010 no tenien enllumenat públic.


Cal recordar que l'Ajuntament de Palma firmà un conveni amb l'Associació de Veïns del Rafal Nou el passat abril de 2009 pel qual els veïns cediren el manteniment dels vials dels dits carrers a l'Ajuntament.


Davant la situació que presentaven aquests vials particulars però d'ús públic, de trànsit de vianants i rodat i d'aparcament de vehicles, els veïns sol'licitaren els serveis públics mínims per a permetre el pas pels vials en condicions de seguretat, com a la resta dels carrers confrontants.


Altres millores de les infraestructures urbanes a la barriada del Rafal Nou el 2010


Dotació d'enllumenat públic als carrers de de Sencelles, Búger, Llubí i Escorca, amb 32 nous punts de llum, que passen dels 4 d'abans als 36 actuals, augmentant d'aquesta forma la seguretat en aquesta zona. Pressupost de 115. 994,52 €.


Ampliació de la zona verda del carrer de Selva i remodelació de la zona de jocs infantils. Pressupost de 92.000 €.


S'han suprimit barreres arquitectòniques amb el rebaix de les voravies, s'han asfaltat els carrers, s'han reordenat els aparcaments, s'han creat escossells i s'han dotat d'arbrat (23 unitats de Viburnum lucidum). S'hi destinaran uns 120.000 €.


Millora del paviment, pati i tancament del Col'legi Públic del Rafal Nou 31.750,92€


Construcció i instal'lació d'una àrea de jocs infantils amb accessibilitat universal a la zona verda del parc de Son Gibert. Pressupost de 285.430,99€.


Encesa del nou enllumenat del carrer Selva a la barriada del Rafal Nou

Data darrera modificació: 23 de març de 2023