Publicador de continguts


Els serveis municipals d'atenció a víctimes de violència de gènere augmenten l'atenció psicosocial a fills i filles de les dones ateses


19 de novembre de 2010

. En 2009 es va assistir a 191 dones, un 35% més que en 2008 i en el tres primers trimestres de 2010, han estat 129.


. En els primers nou mesos de 2010, un total de 173 fills i filles han rebut atenció psico-social, més que en tot 2009, que foren 145.


. Aquest diumenge 21 de novembre es celebra la tercera Cursa Popular Contra la Violència de Gènere


Des de la seva creació el 2007, l'Àrea d'Educació, Igualtat i Drets Cívics ha parat especial atenció a avançar cap a l'eradicació de la violència de gènere. Per això, treballa des de diferents àmbits per donar resposta, dins les seves competències, a determinats aspectes recollits a la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere


L'àrea d' Educació, Igualtat i Drets Cívics de l'Ajuntament de Palma disposa de serveis que garanteixen l'atenció integral a les víctimes de violència de gènere, així com atenció psico-educativa als seus fills i filles. També desenvolupa programes que incideixen en la formació de les víctimes i, a més a més, du endavant accions de sensibilització social i accions educatives i preventives envers la violència de gènere. Finalment, ha incorporat també programes específics per a les persones maltractadores, per tal de treballar la xacra de la violència de gènere des d'un punt de vista integral.


Durant 2009, el número de dones ateses al servei integral de víctimes, un total de 191, es va incrementar un 35, 5% respecte de l'any anterior, mentre que en els nou primers mesos de 2010, les dones ateses han estat 129.


Cal s'ha incrementat de forma molt important el número de fills i filles de víctimes de violència de gènere que han estat atesos. En els tres primers trimestres de 2010 han estat 173, enfront els 145 de 2009, fet que demostra que el servei es va consolidant.


L'Ajuntament formalitza en la seva Carta de Compromisos del Servei d'Atenció a les Víctimes (certificada per AENOR) el seu objectiu de donar un servei de qualitat i integral, que respongui a les necessitats de les persones que es troben en situació de patir o haver patit violència de gènere, i en procés de millora continua.1- BALANÇ DELS SERVEIS


-Servei d'atenció integral a víctimes de violència de gènere


És un servei que treballa des d'una perspectiva integral i en xarxa . Per aconseguir aquesta fita, ofereix les següents prestacions:

. informació, assessorament i suport a les víctimes de violència de gènere i als professionals que les atenen

. servei d'acompanyament presencial

. servei de teleassistència mòbil


Durant l'any 2009 acudiren al Servei un total de 191 persones, el 35,5% més que l'any anterior. En els tres primers trimestres del 2010 la xifra de noves persones ateses ha estat de 129.El perfil de les persones que contactaren per primer cop durant 2009 es caracteritza pel següent:

. Més de la meitat de les dones tenen entre 25 i 39 anys (54%).

. 6 de cada 10 dones són espanyoles, 3 estrangeres no comunitàries i una, estrangera no comunitària.

. Sovint es tracta de dones que, a la seva situació de víctimes, se suma la de indefensió econòmica i social:

o Una majoria es troba a l'atur (57%)

o un 27% tenen necessitat d'un nou allotjament

o el 44% no compta amb suport familiar

. La major part de les víctimes ateses ha patit violència física (81%) i/o psicològica (92%). El 79% ha interposat una denúncia.Quant al servei de teleassistència mòbil durant 2009 es tramitaren 56 aparells de teleassistència mòbil, una disminució del 14% respecte a l'any anterior. Durant els tres primers trimestres de 2010, s'han tramitat 35 aparells.-Projecte Mentories (d'atenció als fills i filles de víctimes)


El projecte Mentories d'atenció psicosocial per a fills i filles de víctimes de violència de gènere respon a la voluntat d'atendre els menors a càrrec de víctimes de violència de gènere, per tal de prevenir les situacions que puguin suposar danys psíquics i físics. Està dirigit a nins i nines de 4 a 18 anys d'edat que han patit situacions de violència de gènere a l'àmbit familiar, i té com a objectiu principal ajudar-los a identificar models materns i paterns positius que permetin construir noves formes de relació, evitant el cicle repetitiu de la violència.


Gestionat per la Fundació Ires, la xifra de famílies ateses no ha fet sinó créixer: a 2009 es van atendre 52 famílies, 10 més que a l'any anterior. En els 9 primers mesos de 2010 ja s'ha superat la xifra de 2009 en 18 nous expedients oberts a famílies.


. La xifra de persones ateses ha estat 145 a 2009 i 173 en els tres primers trimestres de 2010.


Els serveis derivants al Projecte són principalment els centres municipals de serveis socials, el Servei d'Atenció Social a Víctimes de Violència de Gènere o una actuació mixta (53% de les demandes), però alhora existeix una àmplia xarxa de serveis derivants molt diversa, com ara l'IBD, el Servei d'Assistència Psicològica a Víctimes de Violència de Gènere, o el Casal de Manacor, entre altres. Cal destacar que el servei gaudeix d'un important coneixement entre la ciutadania, doncs quasi una quarta part de les demandes es realitzaren de forma directa.


. Les persones adultes referents són principalment dones (a 2009 tot just s'obriren expedients a dos pares i els seus fills/filles) i d'entre 31 i 40 anys (56%). El 67% són espanyoles, i el 29%, estrangeres no comunitàries.

. El 57,91% dels infants atesos durant aquests tres anys tenen entre 4 i 9 anys, 30,41% entre 10 i 14 anys i 11,66% de 15 a 18 anys. Els nins van incrementant la seva presència (60,2% al 2010) en relació al nombre de nines ateses (39,8% al 2010)-Programa d'atenció a persones maltractadores en la relació de parella


El Servei Municipal d'Atenció a Persones Maltractadores dins l'Àmbit de la Relació de Parella (SMAPM) és un servei de la Regidoria d'Educació, Igualtat i Drets Cívics de l'Ajuntament de Palma. Des del mes de juliol de l'any 2008 és gestionat per la Fundació Institut de Reinserció Social.


Ofereix intervenció individualitzada i grupal a persones amb un historial de violència envers la seva parella i/o dins del nucli familiar. Es pretén que les persones que presenten aquestes dificultats i acudeixen voluntàriament al programa, es puguin fer responsables dels seus actes i de les conseqüències que aquest tenen, fent una revisió dels seus episodis violents i vivències personals, així com de les idees o creences que els afavoreixen.


. Durant el 2009 en van atendre 54 persones, xifra quasi superada els 3 primers trimestres de 2010, ja que s'han atès 50 sol.licituds i s'ha contactat amb 43 de les seves parelles o exparelles..

. Han estat denunciades un 44,47% de totes les persones ateses;27,46% manifesten consumir substàncies tòxiques i un 12,67% antecedents psiquiàtrics.

. En quant a la seva situació laboral, una tercera part es troben aturats en el moment de ser atesos pel Servei.

. El tipus de violència exercida contra la parella de les persones que han accedit al servei és un 27% psicològica, un 23% física i un 22% física i psíquica. El darrer any (dades gener-setembre 2010) s'ha incrementat el percentatge de violència física (42%)II- ACCIONS DE FORMACIÓ SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ


- Tallers grupals i d'elaboració personal:


Art Teràpia:

L'objectiu del taller Art Teràpia és capacitar les dones víctimes de violència per desenvolupar la seva autonomia personal i potenciar la seva capacitat de presa de decisions.


Tolerància Zero (col.laboració amb La Caixa): El 2010 s'han realitzat 4 tallers. Cada taller es desenvolupa mitjançant 8 sessions grupals de 20 hores de durada total, treballant temes relacionats amb l'autoestima.Han participat 39 dones.


Taller d'autodefensa personal:

Impartit per agents de la brigada de violència domèstica i de gènere de la Policia Local de Palma i professionals de la psicologia de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte. S'han programat durant el 2010 tres tallers, el darrer es realitzarà aquest mes de novembre. Als dos primers han participat 24 dones víctimes en total.


-Tallers preventius en col.laboració amb la CAM


Els tallers estan adreçats a alumnes de Primària, Secundària, associacions i distints sectors professionals. Des de 2008 s'han realitzat ja 182 cursos, 64 d'ells en 2010, els quals han contat amb la participació de 3.943.-Pacte Palma contra la violència de gènere www.pactepalma.com


Adhesions:


2008

2009

2010

Ciutadania

812

1018

20(+1130)*

Entitats

91

56

15


La majoria de les adhesions de la ciutadania dels dos primers anys (1539, el 84%) s'han realitzat des de la web del pacte.

(*) S'hauran d'incorporar les noves adhesions un cop s'hagi finalitzat la inscripció a la III cursa i que du inclosa l'adhesió al pactepalma.


Web www.pactepalma.com : Durant el 2009 va enregistrar 9000 visites, per part de 4034 visitants diferents.

El 2010, a 17 de novembre, s'han enregistrat 9955 visites per part de 6191 visitants diferents.

Manca encara el final de novembre i desembre on l'any passat hi va haver un gran increment. És una pàgina 'diurna' i de dies laborables i d'any en any és va incrementant el seu ús, tant pel que fa a les visites com per les descàrregues de documentació i imatges.Cursa Popular Contra la Violència de Gènere, que tindrà lloc aquest diumenge dia 21 de novembre.


La III cursa popular: dia 17 de novembre de 2010 tenia 1130 persones inscrites (53% dones i 47% homes) i adherides al pacte.

L'any 2009 es van inscriure 1572 persones ( 53% dones i 47% homes). L'any 2009 es va comptar amb la participació de 94 persones voluntàries que donaven reforç a les accions.

Aquest any es mantindrà el nombre de col.laboradors.

Destaquem la col.laboració del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de Mallorca, de la CAM, de la Federació d'Atletisme, i de C&A.


La Cursa s'iniciarà a la Plaça de Cort l'hora de sortida serà a les 12 del matí, encara que les activitats d'inscripció de darrera hora i animació començaran a partir de les 10 del matí.


Més que mai, tots I totes contra la violència de gènere'..


Els serveis municipals d'atenció a víctimes de violència de gènere  augmenten l'atenció psicosocial a fills i filles de les dones ateses

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023