Publicador de continguts


Els poliesportius municipals es mantindran tancats fins dia 15 de febrer a causa de la pròrroga de les mesures preventives del covid-19


30 de gener de 2021

Atès l'acord del Consell de Govern de 29 de gener, pel qual es prorroguen 15 dies les mesures de prevenció del covid-19 aprovades el 12 de gener, les piscines, els gimnasos i els pavellons municipals es mantindran tancats al públic fins dia 15 de febrer, inclòs. Així mateix, es mantenen suspesos els cursets, llevat de tennis, l'escola de futbol i els grups de patinatge de Can Caimari.

El parc de cal.listènia es tancarà també a partir de l'1 de febrer com a mesura de prevenció per reduir el risc de transmissió del covid-19.

Es mantindran les reserves d'espai per als centres educatius i per a entrenaments d'equips i clubs federats, que es regiran per la normativa i els protocols de cada federació i de les directrius de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Pel que fa a les competicions, només es podran dur a terme competicions estatals però sense públic.

Durant aquest període de tancament s'interrompen els pagaments i el servei d'oficina virtual. S'informarà de les noves dates de pagament de cursets (excepte tennis i futbol que es mantenen).

En relació amb les devolucions, es tornarà la part proporcional dels rebuts pel temps d'interrupció dels serveis, d'acord amb l'article 22 de l'Ordenança vigent.

Ateses aquestes circumstàncies excepcionals, recomanam consultar la informació actualitzada al web de l'IME i, en general, de les fonts institucionals.

Data darrera modificació: 7 de desembre de 2022